Redovisningsbyrå Kalmar – de 10 bästa 2023

Välkommen till oss på redovisningskonsult.se! Vi har utformat en tjänst som ska möjliggöra för företag och redovisningskonsulter att knyta kontakt med varandra och inleda samarbeten. För att göra detta möjligt samarbetar vi med flera redovisningskonsulter på orten. Tjänsten vi erbjuder innebär att företag som vill få hjälp med redovisning kan skicka in en offertförfrågan med en förklaring till vad ni behöver hjälp med. När vi har tagit emot den skickas den vidare till våra samarbetspartners. De kommer i sin tur gå igenom er förfrågan och därefter ta kontakt för att presentera hur de kan hjälpa er, och till vilket pris. Tjänsten är kostnadsfri och förbehållslös att använda.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning

BDO Kalmar

Google Icon

Inga recensioner

BDO Kalmar välkomnar alla företag som vill hitta en pålitlig affärspartner som kan avlasta med redovisningen eller göra revision. Redovisningsbyrån värdesätter att sträva efter långsiktiga relationer för att lära känna företaget och kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling.

 • Grundades 2013
 • Barlastplan 2, 392 31 Kalmar
/5
/5
/5

Svensk Redovisning

Google Icon

Inga recensioner

Svensk Redovisning jobbar nära tillsammans med sina kunder för att nå bra resultat. De verkar gärna som samtalspartner och bollplank i frågor om företagande och är en mindre redovisningsbyrå med en stark personlig prägel, snabba beslutsvägar och hög tillgänglighet.

 • Grundades 1999
 • 4 anställda
 • Skeppsbron 5, 392 31 Kalmar
/5
/5
/5

Aktiv Ekonomikonsult Sverige AB

Google Icon

Inga recensioner

Aktiv Ekonomikonsult Sverige AB (Contrado) är en ISO-certifierad redovisningsbyrå som har den kunskap som krävs för att ta hand om företagets redovisning. Byrån är även kunniga inom fusioner och likvidationer. De kan också anlitas för outsorcing av ekonomifunktionen.

 • Grundades 2001
 • 13 anställda
 • Larmtorget 4, 392 32 Kalmar
/5
/5
/5

Deloitte Kalmar

Google Icon

Inga recensioner

Att stödja företag som står inför utmaning, oberoende av vad de är, är något som Deloitte Kalmar värdesätter. Den breda kompetensen och det stora nätverk som redovisningsbyrån har kommer gagna kunderna oavsett om det handlar om finansieringsfrågor, rådgivning eller redovisning.

 • Grundades 1973
 • 7 anställda
 • Norra Långgatan 30, 392 32 Kalmar
/5
/5
/5

Redovisningskonsulterna i Kalmar AB

Google Icon

Inga recensioner

Redovisningskonsulterna i Kalmar AB har en gedigen erfarenhet och ett stort kunnande om företagsekonomi. Den kompetensen får deras kundföretag dra nytta av när de står inför affärsbeslut, samtidigt som redovisningen är i trygga händer hos byrån.

 • Grundades 1988
 • 2 anställda
 • Skeppsbron 5, 392 31 Kalmar
/5
/5
/5

Kalmarkontoret AB

Google Icon

Inga recensioner

Tjänsterna som Kalmarkontoret AB erbjuder inom personaladministration och ekonomi har som syfte att ge mer tid över till verksamheten. Redovisningsbyrån är i det mindre slaget och riktar sig till mindre företag. Företaget kombinerar digitala lösningar med personlig service.

 • Grundades 2012
 • 1 anställda
 • Gasverksgatan 4B, 392 45 Kalmar
/5
/5
/5

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB

Google Icon

Inga recensioner

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB håller koll på skatteregler och redovisning så att kunden kan fokusera på annat. Byrån värdesätter ett personligt engagemang i varje kundföretag, en hög kompetens som kombineras med tydlig kommunikation och tjänster som ger ett mervärde.

 • Grundades 2000
 • 18 anställda
 • Södra Långgatan 5, 392 32 Kalmar
/5
/5
/5

Revidera i Kalmar län

Google Icon

Inga recensioner

Mellanstora och små företag kan anlita Revidera i Kalmar län för revisionsuppdrag, redovisningstjänster och rådgivning. Redovisningsbyrån är en mindre sådan, med en stark lokal anknytning och med rätt kompetens för att upprätta en redovisning som ger en större insikt i företagets ekonomi.

 • Grundades 1998
 • 3 anställda
 • Norrgårdsgatan 1A, 392 37 Kalmar
/5
/5
/5

Haeggman Revision AB

Google Icon

Inga recensioner

Att anlita Haeggman Revision AB är förknippat med personligt bemötande, enkla processer och lokal närvaro. Att vända sig till den här redovisningsbyrån med frågor, stora som små, är alltid välkommet och tjänsterna inom redovisning håller en genomgående hög kvalitet.

 • Grundades 2013
 • 3 anställda
 • Kaggensgatan 21, 392 32 Kalmar
/5
/5
/5

Accountant Therese Lindberg

Google Icon

Inga recensioner

Accountant Therese Lindberg kan erbjuda sina kunder en mindre redovisningsbyrå som är prisvärd, personlig och erbjuder tjänster som gör företagandet mer lönsamt. Byrån kan ta hand om bokföring, bokslut och allt annat som faller inom ramarna för redovisning.

 • Grundades 2015
 • 2 anställda
 • Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar
/5
/5
/5

Liz Karlsson Redovisning AB

Google Icon

Inga recensioner

Oavsett om företaget behöver hjälp med redovisning, löneadministration eller bokslut kan Liz Karlsson Redovisning AB underlätta. Med en bred erfarenhet inom ekonomiområdet kan byrån anpassa sig efter kundens behov, något som görs med ett stort engagemang och passion för siffror.

 • Grundades 2017
 • 1 anställda
 • Skeppsbrogatan 55, 392 31 Kalmar
/5
/5
/5
bilde

Företagandets många utmaningar går att göra lättare

Det är allt fler som vill styra över sitt eget arbete, vilket också är en av orsakerna till att allt fler väljer att starta och driva sina egna företag istället för att ta en vanlig anställning. Genom att ha ett eget bolag kan man sysselsätta sig med sådant som man faktiskt brinner för och tycker är intressant. Det går också att nischa bolaget inom det område man själv är expert. Företagande är alltså ett sätt att ta kontroll över sitt yrkesliv och sin egentid, istället för att man endast ska förlita sig på att någon annan ska skapa de möjligheter man vill ha.

Med företagande kommer också många utmaningar. Det gäller att ha en bra affärsplan, en tydlig planering och en bra uppföljning. Man behöver kontinuerligt utvärdera och utmana bolagets verksamhet för att det ska vara lönsamt. En annan sak som kan vara utmanande är administrationen. Har man ett företag är det oundvikligt att undkomma administration. Det kan exempelvis handla om att ingå avtal med samarbetspartners och kunder, och att upprätta redovisning. Ibland finns det en risk för att redovisningen tar en stor del av den tid man har, och det är sällan mödan värt. Det går att frigöra tid som man kan använda för andra saker genom att anlita en redovisningskonsult i Kalmar. Dessutom vet man att allting blir gjort på ett riktigt sätt när en redovisningskonsult gör redovisningens olika delar. 

Vad innebär redovisning?

Redovisning är ett stort begrepp och i det ingår flera saker. För att göra det enkelt kan man säga att redovisning är allt som rör ekonomisk administration för en förening eller ett företag. Till det hör exempelvis budgetuppföljning, löpande redovisning, bokslut och lönehantering. En redovisningskonsult i Kalmar har kompetens för att utföra alla dessa arbetsuppgifter. 

Om du hittar en redovisningskonsult i Kalmar som känns lämplig för bolaget via vår tjänst kommer ni tillsammans överens om vad som ska ingå i uppdraget och hur samt när det ska utföras. När ni har ingått ett avtal sker all dialog er emellan, utan någon mellanhand. Det bådar för långsiktiga samarbeten och ger alla företag dessutom en chans att hitta en kandidat som passar som handen i handsken med de förväntningar man har.