Redovisningsbyrå Helsingborg – de 10 bästa 2024

Helsingborg är en stad i tillväxt. Här finns det företag inom mängder av olika branscher och i varierande storlekar. Stadens placering är väldigt tacksam för företag som vill importera eller exportera varor och tjänster, medan de goda kommunikationerna till övriga Sverige möjliggör expansion. Anlita en bra redovisningskonsult i Helsingborg för att kunna fokusera all din tid på att utveckla nya företagsidéer som låter företaget växa och få en ökad lönsamhet.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning

FinFix Redovisning

 • Grundades 2019
 • 2 anställda
 • Möllegränden 22, 252 23 Helsingborg

Admin Factory Redovisningsbyrå & Bokföringsbyrå

 • Grundades 2017
 • 3 anställda
 • Carl Krooks Gata 18, 252 25 Helsingborg

Idel Finance and Accounting

 • Grundades 2014
 • 4 anställda
 • Bredgatan 11, 251 10 Helsingborg

Baran Accounting AB

 • Grundades 2008
 • 7 anställda
 • Berga allé 1 D, 254 52 Helsingborg

Ekonomihuset AMN i Helsingborg AB

 • Grundades 2010
 • 4 anställda
 • Sundstorget 2, 252 21 Helsingborg

Aaronix Redovisning AB

 • Grundades 2003
 • 2 anställda
 • Nedre Långvinkelsgatan 49, 252 34 Helsingborg

Legendary Accounting AB

 • Grundades 2012
 • 11 anställda
 • Flygplansgatan 1, 212 39 Malmö

Myllenbergs Redovisnings & Revisionsbyrå AB

 • Grundades 1960
 • 8 anställda
 • Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg

Landgrens Redovisningsbyrå

 • Grundades 2007
 • 2 anställda
 • Apotekaregatan 5, 252 49 Helsingborg

Soflete Redovisningsbyrå AB

 • Grundades 2016
 • 2 anställda
 • Videgatan 24, 252 30 Helsingborg

Lani Redovisningsbyrå AB

 • Grundades 1989
 • 3 anställda
 • Ekslingan 7E, 254 67 Helsingborg

H&I Redovisning AB

 • Grundades 2017
 • 5 anställda
 • Bergavägen 13, 254 66 Helsingborg
bilde

  Vad gör en redovisningskonsult?

  En redovisningskonsult kan, precis som yrkestiteln antyder, ta hand om redovisning åt ett företag. Redovisning är som känt ett vitt begrepp och det innefattar många olika delar, varav alla är lika viktiga för att ett företag ska fungera som det är tänkt och på ett sätt som stämmer överens med bokföringslagen. Det betyder att en redovisningskonsult i Helsingborg har kompetens att utföra uppgifter som bland andra:

  • Löneberäkning och lönehantering
  • Löpande bokföring
  • Upprättande av bokslut
  • Kontakt med myndigheter

  En redovisningskonsult är således utbildad och har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör ekonomi. Deras kompetens gör att de väldigt effektivt kan göra den ekonomiska administration som krävs av företaget, utan att du som driver företagare behöver lägga ner tid på det själv. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  En redovisningskonsult kan ge kostnadseffektiva förslag

  En annan fördel med att faktiskt lägga ner ett värde och möda på att hitta en bra redovisningskonsult i Helsingborg är att det är en person som har erfarenhet av att arbeta med företag som har varierande ekonomisystem och ekonomisk hantering. Det betyder att en redovisningskonsult kan komma med insikter i företagets redovisning och ge tips på saker som kan göras mer effektivt. Ett bra samarbete med en redovisningskonsult är därför att föredra eftersom det kan vara en bidragande faktor till att det går att öka lönsamheten i företaget.

  Vad kostar det att anlita en redovisningskonsult i Helsingborg?

  Alla redovisningskonsulter har sina egna prismodeller och arvoden. Det som styr hur högt arvode en konsult debiterar är bland annat vilken erfarenhet denna har och om hen är specialist inom något specifikt område. En annan sak som påverkar priset är vilka uppgifter redovisningskonsulten ska göra åt ett företag. Det är förstås så att ett mer omfattande uppdrag kostar mer än bara enstaka tjänster. 

  Hur man betalar för en redovisningskonsult kan också skilja sig åt. Det finns redovisningskonsulter som tar betalt per timme, medan andra har ett fast arvode per månad eller debiterar per kvitto/faktura. Som företagare kan du fundera över vilken prismodell du är mest bekväm med och leta efter en redovisningskonsult som arbetar på det sätt som föredras. Många företag vill ju gärna veta vilka utgifter de kommer ha på förhand, och om så är fallet är det oftast allra bäst att välja en redovisningskonsult som debiterar ett fast pris – oberoende av vilken arbetsmängden kommer bli. Ett företag som däremot inte alltid behöver så mycket hjälp och i perioder inte har något större behov av en redovisningskonsult kan tjäna på att välja en annan prismodell.