Redovisningsbyrå Helsingborg – de 10 bästa 2022

Helsingborg är en stad i tillväxt. Här finns det företag inom mängder av olika branscher och i varierande storlekar. Stadens placering är väldigt tacksam för företag som vill importera eller exportera varor och tjänster, medan de goda kommunikationerna till övriga Sverige möjliggör expansion. Anlita en bra redovisningskonsult i Helsingborg för att kunna fokusera all din tid på att utveckla nya företagsidéer som låter företaget växa och få en ökad lönsamhet.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning

FinFix Redovisning

Google Icon

Inga recensioner

Små och medelstora företag får en personlig service och ett engagerat bemötande hos FinFix Redovisning. Genom en stor initiativförmåga skapar de kvalificerade redovisnings- och lönekonsulterna tjänster som anpassas efter kunden.

 • Grundades 2019
 • 2 anställda
 • Möllegränden 22, 252 23 Helsingborg
/5
/5
/5

Admin Factory Redovisningsbyrå & Bokföringsbyrå

Google Icon

Inga recensioner

Admin Factory Redovisningsbyrå & Bokföringsbyrå har en bred erfarenhet av att arbeta med företag inom olika branscher. Byrån arbetar med både små och stora företag och verkar för att alla bolag ska kunna nå sina affärsmål.

 • Grundades 2017
 • 3 anställda
 • Carl Krooks Gata 18, 252 25 Helsingborg
/5
/5
/5

Idel Finance and Accounting

Google Icon

Inga recensioner

Idel Finance and Accounting är en liten redovisningsbyrå med en stor kompetens. Konsulterna arbetar engagerat för att kunderna ska få insikt i sin redovisning utan att själva behöva avsätta tid på att upprätta den.

 • Grundades 2014
 • 4 anställda
 • Bredgatan 11, 251 10 Helsingborg
/5
/5
/5

Baran Accounting AB

Google Icon

Inga recensioner

Baran Accounting AB är en auktoriserad redovisningsbyrå som anpassar sitt arbete efter kundernas önskemål och behov. Byrån verkar rådgivande inför affärsbeslut, kan bistå vid fusioner och göra företagsvärderingar samt analyser.

 • Grundades 2008
 • 7 anställda
 • Berga allé 1 D, 254 52 Helsingborg
/5
/5
/5

Ekonomihuset AMN i Helsingborg AB

Google Icon

Inga recensioner

Ekonomihuset AMN i Helsingborg AB är ansluten till FAR. Byrån är framförallt inriktad på mindre och medelstora företag, har ett stort kontaktnät med både skattejurister och revisorer och förmedlar kontakter till advokater, försäkringsbolag och banker vid behov.

 • Grundades 2010
 • 4 anställda
 • Sundstorget 2, 252 21 Helsingborg
/5
/5
/5

Aaronix Redovisning AB

Google Icon

Inga recensioner

Aaronix Redovisning är en mindre redovisningsbyrå som erbjuder skräddarsydda lösningar inom ekonomi. Redovisningskonsulterna är anslutna till Srf och genomgår kontinuerligt fortbildningar inom området för at hålla sig ajour med tiden.

 • Grundades 2003
 • 2 anställda
 • Nedre Långvinkelsgatan 49, 252 34 Helsingborg
/5
/5
/5

Legendary Accounting AB

Google Icon

Inga recensioner

För Legendary Accounting AB är det viktigt att alla kunder känner sig trygga med sin bokföring och ekonomi. Byrån arbetar för att vara lättillgänglig och erbjuder tjänster inom bland annat bokföring, löneadministration och finansplanering.

 • Grundades 2012
 • 11 anställda
 • Flygplansgatan 1, 212 39 Malmö
/5
/5
/5

Myllenbergs Redovisnings & Revisionsbyrå AB

Google Icon

Inga recensioner

Myllenbergs Redovisnings & Revisionsbyrå har auktoriserade redovisningskonsulter som kan ta hand om allt från löpande bokföring till deklarationer. Konsulterna verkar även som rådgivande part vid finansiella frågor och beslut.

 • Grundades 1960
 • 8 anställda
 • Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg
/5
/5
/5

Landgrens Redovisningsbyrå

Google Icon

Inga recensioner

Landgrens Redovisningsbyrå är en personlig byrå där kunden alltid står i fokus. Byrån kan upprätta bokslut, göra löpande bokföring och ta hand om fakturering. Det går också att anlita dem för övriga administrationstjänster, såsom löne- och ekonomiservice.

 • Grundades 2007
 • 2 anställda
 • Apotekaregatan 5, 252 49 Helsingborg
/5
/5
/5

Soflete Redovisningsbyrå AB

Google Icon

Inga recensioner

Soflete Redovisningsbyrå AB är en pålitlig redovisningsbyrå med ett stort nätverk av revisorer, försäkringsrådgivare och skattekonsulter. Deras tjänster anpassas alltid efter kundens unika behov, och de arbetar aktivt med att hitta långsiktiga lösningar.

 • Grundades 2016
 • 2 anställda
 • Videgatan 24, 252 30 Helsingborg
/5
/5
/5

Lani Redovisningsbyrå AB

Google Icon

Inga recensioner

Lani Redovisningsbyrå AB har en lång erfarenhet av att arbeta med olika verksamheter och bolagsformer. Byrån är medlem i Srf och arbetar enligt REKO. Tjänster som erbjuds är bland annat budgetering, bokföring och momsredovisning.

 • Grundades 1989
 • 3 anställda
 • Ekslingan 7E, 254 67 Helsingborg
/5
/5
/5

H&I Redovisning AB

Google Icon

Inga recensioner

H&I Redovisning AB är byrån som finns till för etablerade företag oavsett storlek, och som även finns till för företagare som ska inleda sin verksamhet. Fakturering, deklarationer, bokföring och bokslut kan överlåtas till konsulterna.

 • Grundades 2017
 • 5 anställda
 • Bergavägen 13, 254 66 Helsingborg
/5
/5
/5
bilde

Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult kan, precis som yrkestiteln antyder, ta hand om redovisning åt ett företag. Redovisning är som känt ett vitt begrepp och det innefattar många olika delar, varav alla är lika viktiga för att ett företag ska fungera som det är tänkt och på ett sätt som stämmer överens med bokföringslagen. Det betyder att en redovisningskonsult i Helsingborg har kompetens att utföra uppgifter som bland andra:

 • Löneberäkning och lönehantering
 • Löpande bokföring
 • Upprättande av bokslut
 • Kontakt med myndigheter

En redovisningskonsult är således utbildad och har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör ekonomi. Deras kompetens gör att de väldigt effektivt kan göra den ekonomiska administration som krävs av företaget, utan att du som driver företagare behöver lägga ner tid på det själv. 

En redovisningskonsult kan ge kostnadseffektiva förslag

En annan fördel med att faktiskt lägga ner ett värde och möda på att hitta en bra redovisningskonsult i Helsingborg är att det är en person som har erfarenhet av att arbeta med företag som har varierande ekonomisystem och ekonomisk hantering. Det betyder att en redovisningskonsult kan komma med insikter i företagets redovisning och ge tips på saker som kan göras mer effektivt. Ett bra samarbete med en redovisningskonsult är därför att föredra eftersom det kan vara en bidragande faktor till att det går att öka lönsamheten i företaget.

Vad kostar det att anlita en redovisningskonsult i Helsingborg?

Alla redovisningskonsulter har sina egna prismodeller och arvoden. Det som styr hur högt arvode en konsult debiterar är bland annat vilken erfarenhet denna har och om hen är specialist inom något specifikt område. En annan sak som påverkar priset är vilka uppgifter redovisningskonsulten ska göra åt ett företag. Det är förstås så att ett mer omfattande uppdrag kostar mer än bara enstaka tjänster. 

Hur man betalar för en redovisningskonsult kan också skilja sig åt. Det finns redovisningskonsulter som tar betalt per timme, medan andra har ett fast arvode per månad eller debiterar per kvitto/faktura. Som företagare kan du fundera över vilken prismodell du är mest bekväm med och leta efter en redovisningskonsult som arbetar på det sätt som föredras. Många företag vill ju gärna veta vilka utgifter de kommer ha på förhand, och om så är fallet är det oftast allra bäst att välja en redovisningskonsult som debiterar ett fast pris – oberoende av vilken arbetsmängden kommer bli. Ett företag som däremot inte alltid behöver så mycket hjälp och i perioder inte har något större behov av en redovisningskonsult kan tjäna på att välja en annan prismodell.