Enskild firma eller aktiebolag: En komplett guide

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Att ha rätt bolagsform är relevant för i princip hela företagets verksamhet. Det går att byta bolagsform när ett företag väl är startat, men det allra bästa är att starta rätt slags bolag från första början. I den här guiden kommer vi berätta mer om skillnaderna på aktiebolag och enskild firma. Vi kommer också göra det lättare för dig att utifrån våra tips avgöra vilken bolagstyp som är rätt.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Så fungerar en enskild firma

  Att ha en enskild firma är kanske det lättaste valet du kan göra när du ska starta en småskalig verksamhet. Om du väljer att ha en enskild firma finns det ett par saker som är extra viktiga att du känner till:

  • I en enskild firma separeras inte din privata ekonomi från företagets. Det betyder att du kan bli personligen betalningsskyldig för skulder i företaget. 
  • Du behöver inte gå in med ett eget kapital för att du ska kunna starta en enskild firma. Vem som helst kan starta en och det är en process som går snabbt att utföra. 

  Så startar du en enskild firma

  För att starta en enskild firma behöver du bli godkänd för F-skatt hos Skatteverket. Om du ska bedriva verksamhet som är momspliktig ska du också registrera dig för moms. Det enklaste sättet för dig som vill starta en enskild firma att komma igång är att besöka verksamt.se. När du loggar in där med ditt bankID kan du skicka in alla nödvändiga handlingar direkt. Den ansökan du skickar in genom hemsidan skickas också till Skatteverket. 

  1. Logga in på verksamt.se
  2. Skicka in en ansökan om antingen F- eller FA-skatt
  3. Fyll i de uppgifter som behövs

  Du behöver bland annat fylla i uppgifter om företagets förväntade inkomst, och även om de inkomster du haft tidigare under det aktuella kalenderåret. Detta för att Skatteverket ska kunna fastställa vilken preliminärskatt du ska betala in varje månad. 

  När du har skickat in din ansökan kommer du få svar antingen via post eller din digitala brevlåda så snart Skatteverket behandlat din ansökan. Behövs det kompletterande uppgifter kommer Skatteverket ta kontakt med dig. 

  Skillnad på F- och FA-skatt

  Det finns en skillnad på F- och FA-skatt och du behöver välja rätt när du skickar in din ansökan till Skatteverket. Skillnaden mellan de olika skattetyperna är om du har inkomst från en anställning samtidigt som du har ett företag eller om du bara driver ett företag. 

  • Välj F-skatt om du enbart ska driva din enskilda firma och inte har inkomst från en anställning.
  • Välj FA-skatt om du kommer ha ditt företag och parallellt lönearbeta, det vill säga få lön utbetald från en arbetsgivare. 

  Beskattning i en enskild firma

  När du är godkänd för antingen F- eller FA-skatt kan du fakturera kunder för de jobb du gör. Vilka uppgifter du ska ange på fakturan finns synligt när du loggar in på dina sidor hos Skatteverket. 

  Den inkomst du har i din enskilda firma kommer räknas ihop med övrig inkomst du får som privatperson. Det betyder att om du både har en enskild firma och en anställning så kommer överskottet i din enskilda firma att räknas som inkomst. Det i sin tur kommer påverka hur stor skatt du betalar. 

  Så fungerar ett aktiebolag

  Till skillnad från en enskild firma kräver ett aktiebolag lite mera. För att kunna starta ett aktiebolag måste du:

  • Ha möjlighet att gå in med ett eget kapital. Hur stort det egna kapitalet ska vara beror på om det är ett privat eller offentligt aktiebolag. Ett privat aktiebolag kräver en insats på 25 000 kronor medan ett offentligt aktiebolag ska ha en insats på 500 000 kronor.
  • Ha möjlighet att engagera någon annan i företaget eftersom ett aktiebolag behöver ha en styrelse.

  Så startar du ett aktiebolag

  Att starta ett aktiebolag är en något mer omfattande process än det är att starta en enskild firma. Om du vill inleda verksamhet i ett aktiebolag ska du följa ett par steg. Dessa är: 

  1. Skicka in dokumenten som krävs för att du ska kunna registrera ett aktiebolag. Det kan du göra på verksamt.se.
  2. Betala in minst 25 000 kronor (privat aktiebolag) i insats till det konto som ska bli bolagets. När du har gjort det ska du begära att banken ger dig ett intyg. På intyget ska det framgå att du har betalat in den insats som krävs för att du ska få starta ett aktiebolag. 
  3. Ansök om att bli godkänd för F-skatt.

  Det är bäst att göra hela företagsregistreringen på nätet eftersom det blir billigare än om du skickar in fysiska pappersdokument.

  Fördelar med att välja enskild firma

  Enskild firma är som vi tidigare nämnt väldigt enkel att komma igång med. Det är en av fördelarna med att välja den här bolagsformen. Det finns även andra saker som är lättare med en enskild firma. Bland annat brukar deklarationsprocessen vara betydligt mycket lättare. Om omsättningen i företaget är lägre än tre miljoner kronor får du göra ett så kallat förenklat årsbokslut. 

  En annan fördel med att välja enskild firma är att du inte behöver ha en styrelse för företaget. Det innebär att du kan driva företaget helt själv, du behöver inte engagera någon annan i verksamheten om du inte vill göra det. 

  I början av en verksamhet är det extra fördelaktigt att ha en enskild firma eftersom många företag ofta går med förlust till en början. 

  Fördelar med att välja aktiebolag

  Ett aktiebolag har som sin främsta styrka att du som privatperson inte kommer bli återbetalningsskyldig om företaget får skulder. Skulderna tillfaller istället aktiebolaget. Det betyder i de allra flesta fallen att det enda du kan förlora är den insats du har gått in med i företaget. 

  I ett aktiebolag är det enkelt att skilja på dina privata pengar och på de pengar som hör till företaget, vilket inte är lika enkelt om du har en enskild firma. Du kan också ge dig själv löneförmåner och ta emot utdelningar från företaget. 

  Bra tankar och tips när du ska välja bolagsform

  Det är naturligtvis svårt att veta vilken bolagsform som är bäst om man är helt ny som företagare. För att förhoppningsvis kunna göra det lite lättare har vi sammanställt ett par punkter som du kan utgå från när du ska välja bolagsform. 

  Anställda i företaget

  Ska du driva företaget helt själv eller planerar du att även anställa andra? I de allra flesta fallen är det betydligt mycket enklare att ha anställda i ett aktiebolag, och därmed ett mer fördelaktigt val om du vet att andra personer kommer jobba för dig.

  När du har ett aktiebolag och är registrerad som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda flera förmåner än du kan om du har en enskild firma. Skulle det vara så att företagets ekonomi går dåligt och du går med förlust är det inte heller du som blir personligen skyldig att ersätta dina anställda, utan det är något som går på företagets ekonomi. 

  Vill du kunna ta emot utdelningar?

  Om du har ett aktiebolag kan du välja att ta utdelningar istället för att lyfta en vanlig lön. Det går inte att göra i en enskild firma så om du vill ha utdelningar är det aktiebolag du ska välja att starta. 

  Huruvida det är mer lönsamt att ta utdelning istället för lön är någonting du behöver räkna på. Det är nämligen inte alltid det bättre valet. Detta bland annat eftersom allt från sjukpenning till föräldrapenning baserar sig på löneinkomster och inte på utdelningar. 

  Att ta utdelning istället för lön är däremot smart om du vill visa en hög omsättning i företaget. Utdelningen görs av vinsten i företaget medan löneutbetalningar kommer räknas som utgifter som påverkar omsättningen.

  Är du både anställd och företagare?

  Många som både har en anställning och driver sitt eget företag får mer förmånliga skatter om de har ett aktiebolag. Detta eftersom inkomsterna i en enskild firma och de som får från anställningen inte separeras utan räknas samman. 

  Om man däremot bedriver en småskalig verksamhet i företaget vid sidan av en anställning kan det vara lättare att välja enskild firma. Reglerna för redovisning och bokföring skiljer sig åt mellan bolagsformerna, och om företaget inte har en hög omsättning kan du bespara dig en hel del tid om du väljer enskild firma. Du behöver inte heller betala dyra kostnader för exempelvis revision eller redovisning på samma sätt som du kan bli tvungen att göra om du har ett aktiebolag. 

  Har du ett kapital att gå in med?

  För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du ha ett eget kapital att gå in med. Insatsen ska vara pengar du kan avsätta. Har du inte en insats att avsätta utan att det påverkar dig ekonomiskt negativt rekommenderar vi dig att börja med att starta en enskild firma. Du ska inte gå in med pengar du faktiskt inte har råd att avvara. 

  Om du börjar med en enskild firma kan du ombilda företaget till ett aktiebolag senare om du så önskar. Det kan du göra när företaget fungerar bra och du har haft möjlighet att spara ihop till insatsen. 

  Ska företaget växa i storlek de kommande åren?

  Om du planerar att expandera företagets verksamhet de kommande åren kan det vara bättre att välja att starta ett aktiebolag. Det förutsätter förstås att du har en stabil ekonomisk plan och att du vet att det är troligt att det kommer att lyckas. 

  Vill du kunna låna pengar från företaget?

  Om du vill kunna ta ut pengar ur företaget, eller låna pengar från företaget, när du vill ska du välja enskild firma. Eftersom den person som har en enskild firma och företaget ses som samma juridiska person ses också alla tillgångar som något som tillhör ägaren. 

  Har du ett aktiebolag kan du inte låna pengar från företaget. 

  Vill du driva företaget ensam?

  Om du inte vill blanda in andra personer i verksamheten är vårt tips att du startar en enskild firma. Det kan du göra som ensam individ. Visserligen kan du starta ett aktiebolag själv, men det krävs att det finns en styrelse som består av minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Det betyder att du kommer behöva engagera någon annan i verksamheten. 

  Kommer du samarbeta eller ha kontakt med andra företag?

  Om du kommer inleda samarbeten eller på något annat sätt vara i behov av andra företag för din verksamhet är det ofta bäst att starta ett aktiebolag. Naturligtvis beror det här på vilka slags samarbeten det handlar om, men om du exempelvis vill ta ett företagslån är det mer troligt att företaget ses som en pålitlig kund om det handlar om ett aktiebolag. Än om du har problem med betalningsanmärkningar kan ett omstartslån hjälpa dig att komma på fötter igen.

  Vi rekommenderar också att du startar ett aktiebolag om du ska arbeta tillsammans med stora företag på regelbunden basis. Det inger ofta ett betydligt mycket större förtroende och seriositet om företaget är ett aktiebolag än vad det gör om det är en enskild firma.

  Planerar du möjligen att någon gång att sälja företaget?

  Det kanske inte är den första tanken som går i huvudet när du står beredd att starta ett företag, men att fundera över om man någon gång kommer vilja sälja verksamheten är ändå viktigt. Om du tror att du kanske någon gång ska sälja företaget är ett aktiebolag att föredra. När man säljer ett aktiebolag får man flera skattefördelar än om man säljer en enskild firma.

  Ska du expandera företaget och kanske ta in fler ägare?

  Om du tror att du någon gång i framtiden kommer vilja ha flera delägare i företaget är det bättre att välja aktiebolag. Det finns färdiga processer för hur det går till vilket gör att det blir enklare att genomföra i ett aktiebolag än det är att göra i en enskild firma. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Ska du avsätta pengar i en periodiseringsfond?

  Om du vill sätta in pengar i en periodiseringsfond ska du välja att ha en enskild firma. Det går att göra även om du har ett aktiebolag men skattereglerna är till din nackdel. 

  För att sammanfatta det hela finns det många saker att ta i beaktande när man väljer bolagsform. De tips vi har gett i den här guiden är några tankar du kan utgå från, men tänk på att alltid räkna på vad som är mest fördelaktigt för dig och för din verksamhet innan du bestämmer dig för om en enskild firma eller ett aktiebolag är bättre.

  Ofta ställda frågor om enskild firma eller aktiebolag

  Meldingsboble
  Vad är de grundläggande kraven för att ombilda ett enskilt företag till ett aktiebolag?

  För att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 50 000 SEK, upprätta ett aktiebolagsavtal och anmäla bildandet av det nya bolaget till Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Vilka steg måste jag följa för att ombilda min enskilda firma till ett aktiebolag?

  För att ombilda en enskild firma till aktiebolag bör du: 1) besluta om ombildningen, 2) upprätta ett aktiebolagsavtal och en stiftelseurkund, 3) överföra tillgångar och skulder från den enskilda firman till aktiebolaget, och 4) anmäla bildandet av det nya bolaget till Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Hur överför jag tillgångar och skulder från min enskilda firma till det nya aktiebolaget?

  För att överföra tillgångar och skulder från din enskilda firma till det nya aktiebolaget behöver du upprätta en överlåtelsebilaga där du specificerar vilka tillgångar och skulder som ska överföras. Denna bilaga ska undertecknas av både dig och det nya aktiebolagets styrelse.

  Meldingsboble
  Vilka skattemässiga konsekvenser kan uppstå vid ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag?

  Vid ombildning av en enskild firma till aktiebolag kan det uppstå skattemässiga konsekvenser, såsom realisationsvinst eller -förlust på tillgångar som överförs till det nya bolaget. Det är viktigt att konsultera en skatteexpert för att förstå och hantera eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med ombildningen.