Revisor eller redovisningskonsult: Vad är skillnaden och vilket behöver du?

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Ibland hör man stressade företagare säga att de måste iväg till revisorn, när det i själva verket är redovisningskonsulten hen pratar om. Det är lätt att blanda ihop begreppen eftersom de båda rollerna rör sig i samma sfär. Men faktum är att skillnaden på arbetsuppgifter är väldigt olika, där redovisningskonsultens arbete innebär daglig bokföring och praktiska uppgifter med administrering av ekonomin. Revisorn är bara en kontrollerande aktör som kommer in mot slutet när bokslutet ska kontrolleras innan det skickas in till Bolagsverket. 

  Alla bolag behöver dock inte en revisor, eller för den sakens skull en redovisningskonsult. Men den senare är ofta ett måste om du ska kunna fokusera på andra saker inom företaget. Läs vidare för att lära dig mer om skillnaderna mellan revisor och redovisningskonsult och vilken eller vilka av dessa just ditt företag behöver eller enligt lag måste ha!

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad är skillnaden på en redovisningskonsult och en revisor?

  Det är väldigt vanligt att blanda ihop begreppen redovisningskonsult och revisor eftersom de låter väldigt lika och hör till samma kategori av yrken, där man jobbar med ett företags ekonomi. Men skillnaden på dessa två är ganska stor trots allt. 

  Redovisningskonsulten har som uppgift att bokföra alla dagliga ekonomiska händelser inom företaget, vilket är ett praktiskt arbete som pågår under hela året. Revisorn träder in när bokslutet är klart, för att kontrollera att allt ser korrekt ut innan rapporten ska skickas in till Bolagsverket och registreras så att allmänheten och investerare kan ta del av den. Detta är dock något som bara en del företag av en viss storlek måste göra enligt lag. Vilket du kan läsa mer om längre ner i den här artikeln.

  • Redovisningskonsulten – arbetar med den dagliga praktiska bokföringen hela året
  • Revisorn – anlitas som kontrollerande aktör för att se över bokslutet som redovisningskonsulten gjort

  När behöver man en redovisningskonsult?

  Som enskild firma behöver man kanske inte alltid anlita en extra person bara för att ta hand om ekonomin. Men det beror också helt på verksamhetens storlek och hur mycket ekonomiska händelser som bolaget har på ett år. När företaget växer brukar behovet av den dagliga bokföringen också öka och ta upp allt mer tid och då är det dags att anlita en redovisningskonsult som kan sköta uppgifterna på hel- eller deltid. 

  Självklart kan man anlita en redovisningskonsult även om man inte har så värst mycket att bokföra, men det kan då faktiskt vara en onödig kostnad. Spara den till när företaget vuxit och det verkligen behövs istället. 

  Redovisningskonsultens arbetsuppgifter

  Som nyutexaminerad redovisningskonsult kanske man inte är medveten om hur mycket praktiskt arbete det faktiskt innebär att jobba “ute på fältet”. Arbetsuppgifterna omfattar att bokföra alla ekonomiska händelser i företaget, både i ett digitalt bokföringssystem samt spara underlag etc i pärmar och liknande. Man arbetar också med bokslut, årsredovisningar, moms, löner och mycket annat. Exakt hur rollen ser ut beror alltså på hur behovet inom bolaget ser ut helt enkelt. 

  Bokslut och årsredovisning är något som görs mot slutet av året och är en sammanställning av årets ekonomiska händelser. Här är det viktigt att saker och ting blir rätt eftersom detta även speglar företagets plus och minus vid tiden för bokslutet. 

  När måste man ha en revisor?

  I regel måste alla aktiebolag i Sverige ha en revisor som ser över och kontrollerar varje bokslut och årsredovisning, men endast de stora bolagen måste enligt lag ha det. Vilka bolag är då detta? Jo, företag som når upp till följande nivåer:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

  Revisorns roll

  En revisor är den yrkesperson som hyrs in för att kontrollera vad redovisningskonsulten har gjort vad det gäller årsredovisningen och bokslutet. Det är viktigt att allt blir rätt här eftersom underlaget ska skickas in till Bolagsverket som registrerar och publicerar underlaget. Revisorn har alltså inte ett lika löpande och praktiskt arbete som redovisningskonsulten. Hens roll är att se till att den information som granskas ger en sann och rättvis bild över rådande ekonomisk situation, ställning och resultat.

  Auktoriserad eller kvalificerad – båda kan ha lika hög kompetens

  När man ska anlita en redovisningskonsult eller revisor finns det två olika kategorier; auktoriserade och kvalificerade. Bara för att man är auktoriserad behöver dock inte betyda att man gör ett bättre jobb än en redovisningskonsult/revisor som inte är det. Auktoriseringen är endast ett bevis på att kompetensen fått en stämpel från någon av branschorganisationerna SRF eller FAR. Detta är något som personen ifråga själv måste ansöka om och inget som sker per automatik. Att man inte är auktoriserad behöver alltså inte alls vara någon varningsklocka för kunden. 

  Däremot är det alltid en skön känsla att veta att personen du anställt verkligen har den erfarenhet och kunskap som krävs för att klara uppdraget. Det är trots allt företagets ekonomi det handlar om och inget man ska ta lättvindigt på. Om man inte väljer en auktoriserad konsult eller revisor kan man alltid höra sig för kring bekanta och företagsvänner för att bli tipsad om pålitliga alternativ med bra betyg.

  Krav för att bli auktoriserad

  För att bli auktoriserad redovisningskonsult måste personen genomgå olika tester och prov där man får bevisa att man uppfyller de teoretiska kraven och har den yrkeserfarenhet som krävs för att räknas som auktoriserad. Exakt hur kraven ser ut kan skilja sig lite åt beroende på vilken branschorganisation man ansöker hos men påminner om varandra och är i stort sett likvärdiga med varandra.

  För att bli auktoriserad revisor är det dock ett annat förfarande. Här krävs det att du har en praktisk och teoretisk utbildning på minst 6 år och att du gjort ett godkänt prov hos Revisorsinspektionen. Du måste också bland annat vara en aktiv utövare av revisorsyrket, samt vara bosatt i Sverige eller annat EES land för att kunna bli auktoriserad.

  Vem bär det slutgiltiga ansvaret?

  Som företagare är det viktigt att vara medveten om att man inte kan luta sig tillbaka och lägga hela “skulden” på redovisningskonsulten eller revisorn. Visst har de ett ansvar som alla andra yrkesmän/kvinnor, men det slutgiltiga ansvaret ligger på styrelsen och VD:n i företaget. Om någonting går fel är det först och främst denna eller dessa personer som blir ansvariga. Därför är det viktigt att hela tiden ha en bra kommunikation med sin redovisningskonsult och/eller revisor och ha insyn i hela processen under året. 

  Skulle ett ärende med exempelvis felaktigheter i bokföringen gå ända till åtal för bokföringsbrott så är det företagets ansvariga som åker dit, men i vissa sällsynta fall kan även revisor och redovisningskonsulten bli indragna. Det beror litegrann på ärendets karaktär. 

  Vad kostar en redovisningskonsult och revisor?

  Vad kostar då en redovisningskonsult och en revisor per timme eller per år? Här beror det först och främst på om man vill ha en auktoriserad sådan eller inte. Båda två fungerar bra bara det är en pålitlig person med bra betyg från andra klienter. Du kan spara en hel del pengar på att välja bort de som är auktoriserade, om det är något som känns extra viktigt just nu.

  Kostnad:

  Auktoriserad redovisningskonsult – 1 000 – 1 500 kr/h

  Kvalificerad redovisningskonsult 500 – 700 kr/h

  Auktoriserad revisor – 1 000 – 2 000 kr/h

  Kvalificerad revisor 500 – 700 kr/h

  Skillnaden här är att en revisor anlitar du bara under slutet av året när bokföringen och årsredovisningen ska ses över och kontrolleras. Därför är detta ingen jättekostnad, så länge man har alla papper och siffror i ordning. Om redovisningskonsulten gjort ett dåligt jobb kommer revisorn få desto mer att göra, vilket kommer kosta företaget mer pengar i timlön för ett jobb som annars kanske bara skulle ta några timmar eller ett par dagar beroende på storleken på företaget. 

  Redovisningskonsulten är normalt anställd under hela året för att sköta den praktiska administrationen kring ekonomin i bolaget. Därför blir det totalt sett en högre kostnad i längden. Dock en kostnad som ofta är mer än nödvändig för att sköta sin ekonomi på ett snyggt och lagligt sätt. Speciellt om styrelsen själva helt saknar kunskap kring området. 

  Spara in pengar på att skippa revisionen

  Sedan några år tillbaka är det lättare och mer ekonomiskt för folk att driva bolag i Sverige, eftersom man inte längre är tvungen att göra revision på bokslutet om företaget inte uppnått en viss storlek (som vi gick in på tidigare i artikeln). 

  Detta gör att man kan spara in uppåt 12 000 kr om året bara på detta. Revisorn har en hög timpenning många gånger och om man kan slippa den kostnaden kan det göra stor skillnad på ett år. Pengar som man istället kan lägga på utveckling eller på personalen till exempel. 

  Göra bokföringen själv – inte alltid den bästa lösningen

  Är du en hejare på det här siffror och ekonomi? Ja men då kan man faktiskt sköta sin egen bokföring i bolaget, till en början och för att spara in på onödiga utgifter. Har man precis startat verksamheten är det oftast inte mycket som ska bokföras förutom lite inköp här och där. Men när bolaget växer blir det fler och fler ekonomiska aktiviteter att hålla ordning på och det kan bli övermäktigt när man samtidigt försöker få verksamheten att växa och utvecklas.

  Tveka inte att anlita en redovisningskonsult när du når gränsen för vad du mäktar med att göra på egen hand. Det är inte värt att slita ut sig och göra jobbet halvdåligt när det finns en annan lösning som är bättre i längden. Både för dig och företagets hälsa och ekonomi. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Sammanfattning

  Om man undrar vad skillnaden är mellan en redovisningskonsult och en revisor så är det det enkla svaret att redovisningskonsulten gör det praktiska bokföringsarbetet under året, inklusive bokslut och årsredovisning, medan revisorn bara är den kontrollerande instansen. Revisorn ska alltså inte göra redovisningskonsultens jobb utan endast gå igenom och kontrollera att det gjorts på rätt sätt och att bokslutet ger en sann bild över företagets ställning och ekonomi vid tillfället. 

  Alla företag måste inte göra revision och ta in en revisor, men om bolaget har en nettovinst på mer än 3 miljoner per år och mer än 3 anställda så måste man göra revision enligt lag. Då kan man välja mellan att ta in en auktoriserad revisor eller en kvalificerad. Båda befattningarna kan ha lika hög kompetens, men den auktoriserade revisorn har ett bevis utfärdat och har genomgått prov hos Revisorsinspektionen. 

  Redovisning måste dock alla företag göra. Den kan man göra själv om företaget är litet, men många väljer att anlita en duktig redovisningskonsult som kan göra jobbet mycket snabbare och bättre. Redovisningskonsulter kan också vara auktoriserade eller kvalificerade och samma sak gäller här som för revisorerna. Oavsett befattning så kan kompetensen vara likvärdig. Skillnaden är ett pappersdokument som man själv måste ansöka om för att få, men som ändå är ett bevis på att man kan sitt jobb riktigt bra. 

  Ofta ställda frågor om revisor eller redovisningskonsult

  Meldingsboble
  Vilken roll bör jag anlita för mitt företag, en revisor eller en redovisningskonsult?

  Valet mellan en revisor och en redovisningskonsult beror på ditt företags behov och storlek. En redovisningskonsult är oftast lämplig för löpande bokföring och ekonomisk administration, medan en revisor är mer lämplig för att granska och godkänna årsredovisningen samt att ge råd om mer komplexa ekonomiska frågor.

  Meldingsboble
  Är det obligatoriskt att anlita en revisor för alla typer av företag?

  Nej, det är inte obligatoriskt att anlita en revisor för alla typer av företag. I Sverige är det främst aktiebolag och ekonomiska föreningar som är skyldiga att ha en revisor. Enskilda firmor, handelsbolag och mindre aktiebolag (som uppfyller vissa kriterier) behöver inte anlita en revisor.

  Meldingsboble
  Hur kan jag avgöra om jag behöver en revisor eller en redovisningskonsult för mitt företag?

  För att avgöra om du behöver en revisor eller en redovisningskonsult, fundera över ditt företags behov och storlek. Om ditt företag kräver löpande ekonomisk administration, är en redovisningskonsult lämplig. Om ditt företag behöver granskning av årsredovisningen eller rådgivning kring mer komplexa ekonomiska frågor, bör du överväga att anlita en revisor.

  Meldingsboble
  Kan en redovisningskonsult och en revisor samarbeta för att stödja mitt företag?

  Ja, en redovisningskonsult och en revisor kan samarbeta för att stödja ditt företag. Redovisningskonsulten kan sköta den löpande redovisningen, medan revisorn granskar årsredovisningen och ger råd kring mer komplexa ekonomiska frågor. Detta samarbete kan bidra till en effektiv och korrekt hantering av företagets ekonomi.