Vad kostar en redovisningskonsult?

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Som egen företagare är det vanligt att anlita extern hjälp för vissa uppgifter. En av de arbetsuppgifter som många väljer att leja bort är bokföring. En del företagare tycker att det är svårt att sätta sig in, inte minst när det kommer till bokslut, medan andra helt enkelt hellre lägger den tid som bokföringsarbetet tar på marknadsföring och utveckling av företaget. När du anlitar en bokföringskonsult kan personen ifråga inte bara hjälpa dig med den löpande bokföringen och bokslut, utan även uppgifter som fakturering, momsdeklarationer och skatteplanering.  

  En fråga som dyker upp helt naturligt i diskussioner rörande att anlita en redovisningskonsult är hur mycket det kostar. I den här artikeln kommer vi att ta upp hur mycket det kostar att anlita en redovisningskonsult, vad som styr priset och vad du kan göra för att hålla ned kostnaderna för en extern konsult .

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vilka faktorer påverkar priset för en redovisningskonsult? 

  När du överväger att anlita en redovisningskonsult är det bra att känna till de fyra huvudsakliga faktorer som har en direkt inverkan på kostnaden för tjänsten. De fyra parametrarna är:

  • Storleken på företaget som redovisningskonsulten ska bistå
  • Komplexiteten i bokföringsuppgifterna
  • Om uppdraget är löpande eller på årlig basis
  • Redovisningskonsultens erfarenhet och kompetens

  I och med att det är flera faktorer som påverkar kostnaden för en redovisningskonsult är det svårt att ange ett generellt pris, men ett riktmärke för ett litet företag med en anställd och få transaktioner är cirka 1700 kronor i månaden och då sköter redovisningskonsulten all löpande bokföring. Här nedanför går vi in djupare på de fyra faktorer som har störst inverkan på priset.

  Företagets storlek och omsättning 

  Hur högt tim-, månads- eller årspriset för att anlita en redovisningskonsult är avgörs främst av företagets bolagsform, omsättning och storlek. Kostnaden för en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag är lägre än för ett aktiebolag. Räkenskapskostnaderna för ett litet aktiebolag är i regel lägre än för ett stort aktiebolag, men det är inte ristat i betong att det är så. 

  Anledningen till att priset för redovisningskonsulten kan bli lägre för ett litet aktiebolag är att små företag i regel har färre transaktioner varje månad än ett större. Eftersom de redovisningskonsulter som tillämpar ett fast månadspris även lägger på en fast kostnad per transaktion som görs i företaget gäller att ju färre transaktioner, desto mindre jobb för redovisningskonsulten. Det ger i sin tur en lägre kostnad för den som anlitar redovisningskonsulten. 

  Redovisningskonsultens kostnad påverkas också av hur många anställda företaget har, eftersom lönehantering även ingår i redovisningskonsultens uppgifter. Ju fler anställda desto mer arbete för konsulten. De flesta väljer att ombilda sin enskilda firma, sitt handelsbolag eller kommanditbolag till ett aktiebolag när arbetsbördan och omsättningen är så stor att det är nödvändigt att anställa. 

  Ett företag som har kunder utomlands eller är inriktade mot ett väldigt smalt område som kräver någon form av specialisering, kommer även det att resultera i att kostnaden för att anlita en redovisningskonsult ökar. I gengäld är det en trygghet att veta att all redovisning sker på ett korrekt sätt. 

  Hur komplicerat är redovisningsarbetet?

  Den andra faktorn som har stor inverkan på priset för att anlita en redovisningskonsult är redovisningsarbetets komplexitet. När en fackkunnig talar om komplexitet avser personen i fråga hur mycket tid han eller hon kommer att behöva använda till arbetet med dina räkenskaper och vilken eventuell spetskompetens som krävs. Parametrar som internationella handelslagar, olika momssatser och specifika skatteregler gör att arbetet får en högre komplexitet och, av naturliga skäl, därmed också leder till högre redovisningskostnader.

  Det kan vara lätt att frestas av att göra bokföringen själv för att hålla ner utgifterna i företaget. Har du tillräckligt med kunskap för att göra all redovisning själv är det inget som hindrar att du gör det, men har du inte den kompetens som krävs är det i regel billigare att leja bort arbetet. Anledningen är att om du gör fel, oavsett om du driver ett aktiebolag, enskilt företag, handelsbolag eller kommanditbolag, kan de felen kosta dig betydligt mer än arvodet till en redovisningskonsult. Ett litet fel som inte upptäcks följer med under hela räkenskapsåret och kan få stora konsekvenser i slutänden.

  Är redovisningen löpande eller på årlig basis?

  Den tredje faktorn som påverkar hur mycket det kommer att kosta att anlita en redovisningskonsult är om du vill att redovisningskonsulten tar hand om all bokföring, det vill säga sköter allt från transaktioner till bokslut och årsredovisning, eller om du vill ta hand den löpande bokföringen själv och lejer bort bokslut och årsredovisning. Många redovisningskonsulter erbjuder paket där varierande mängd tjänster ingår och priset, oavsett om det handlar om ett löpande månadsabonnemang eller en årsavgift, avgörs utifrån antalet tjänster som ingår i respektive paketlösning. Här får du som företagare avgöra hur mycket du vill göra själv och i så fall vilka uppgifter, eller om du vill överlåta allt redovisningsarbete till konsulten och istället fokuserar på andra uppgifter.

  Erfarenhets- och utbildningsnivå hos redovisningskonsulten

  Den sista av de fyra faktorer som har störst inverkan på kostnaden för en redovisningskonsult handlar om erfarenhet och kompetens. Det lär inte vara någon större överraskning att en redovisningskonsult med mycket fortbildning och lång erfarenhet är dyrare än en nyutbildad dito. 

  En redovisningskonsult som exempelvis har specialiserat sig på internationell handel och redovisning har en mycket specifik kompetens. Personen i fråga kommer således ha en helt annan prissättning än en grundutbildad redovisningskonsult. Är du och ditt företag i behov av en redovisningskonsult med spetskompetens får du räkna med att betala mer, men det behöver inte betyda att det blir dyrare i längden. En redovisningskonsult som har rätt kompetens har den kunskap som krävs om gällande lagar och regler arbetar mer effektivt än en som måste sätta sig in i allt som gäller. Tid är som bekant pengar.

  Efterfrågan och tillgång är en annan parameter som spelar in. Vill du anlita en av de mest eftertraktade redovisningskonsulterna får du också vara beredd på en högre prislapp. Det är inte ovanligt att en eftertraktad redovisningskonsult har priser som ligger dubbelt så högt, eller mer, i jämförelse med en nyetablerad konsult. Beroende på vilka behov du har gällande redovisning kan det vara lönsamt att satsa på en kompetent men mindre etablerad redovisningskonsult.

  Är kostnaden för en redovisningskonsult så viktig egentligen?

  Det är aldrig optimalt att låta priset för en redovisningskonsult bli den viktigaste faktorn. Väljer du en aktör vars priser ligger under, eller till och med långt under, de priser som andra erbjuder finns det anledning att vara på sin vakt. Ett markant lägre pris kan vara ett tecken en lägre kompetens, men det finns alltid undantag. Ibland kan det vara nödvändigt att välja en redovisningskonsult med en lägre prisnivå för att det helt enkelt inte finns utrymme till mer i företagets årsbudget. 

  Driver du ett litet företag som bara skickar en eller ett par fakturor i månaden och inte har några anställda, är det inte säkert att det lönar sig att anlita en redovisningskonsult för att ta hand om den löpande bokföringen. Däremot kan det vara aktuellt att ta hjälp med deklarationen och bokslutet. Huruvida det lönar sig, ekonomiskt eller tidsmässigt, är bara du som företagsägare som kan avgöra. 

  Hur går du tillväga för att hitta rätt redovisningskonsult?

  Det kan kännas som en lätt övermäktig uppgift att hitta och välja ut en redovisningskonsult. Tyvärr finns det inga genvägar och såvida du inte bryr dig ett dugg om vad det kostar, så är det bara att kavla upp ärmarna och göra det nödvändiga jobbet. Många väljer att gå på rekommendationer från släkt och vänner och det är en bra ände att börja i. Vill du vara säker på att du får ett marknadsmässigt pris, är det en rekommendation att begära in offerter från minst två redovisningskonsulter utöver den som du har fått rekommenderad av andra. Ju tydligare du är med vilka redovisningsuppgifter du vill ha hjälp med, desto lättare blir det för de potentiella konsulterna att ge dig ett rättvisande kostnadsförslag. 

  När du har fått in offerterna från de olika aktörerna kan du jämföra vad som ingår i de olika förslagen och totalsumman. Genom att göra det kan du relativt enkelt bilda dig en uppfattning om priserna är marknadsmässiga eller inte och välja ut den redovisningskonsult som erbjuder det bästa priset på den tjänst som täcker dina behov. Tänk på att inte stirra dig blind på totalsumman och välja det företag som erbjuder det lägsta priset, utan ta dig tid att gå igenom vad som ingår i varje tjänst. Det finns även redovisningskonsulter som erbjuder specialanpassade lösningar.

  När du begär in offerter ska du också tänka på att inte begära in för många. Det tar tid och energi för de aktörer som du har valt att kontakta att räkna fram en offert, och detsamma gäller för dig när du ska jämföra de olika kostnadsförslagen. Har du många offerter kan det vara svårt att överblicka dem och du kan missa viktiga detaljer. 

  Vad ska du tänka på när du väljer ut en redovisningskonsult?

  Förutom att jämföra innehåll och pris i de offerter du begär in finns några saker till som du bör tänka på när du vill anlita en redovisningskonsult. Av rent praktiska skäl är det bra att leta efter och välja en redovisningskonsult som bor i den stad eller region som du bor eller driver företaget i. Även om mycket går att sköta via mejl och telefon är det en fördel att kunna ses för att lättare kunna förklara olika problem och reda ut de felaktigheter som du av olika anledningar kan ha orsakat i din bokföring.

  Den digitala utvecklingen har gjort att det lanseras allt fler redovisningstjänster på internet och många väljer att använda sig av virtuella assistenter som kan vara placerade var som helst i världen. Du bör dock vara medveten om att någon som arbetar som virtuell assistent inte är en garanti för ett väl utfört redovisningsarbete. Det kan vara svårt att kontrollera om en person som arbetar som virtuell assistent har rätt utbildning eller är auktoriserad, och det är även svårt att ses för att reda ut oklarheter, för att bara nämna några exempel på vad som kan bli bekymmersamt. 

  En annan viktig faktor är att redovisningskonsulten har kunskap om den bransch som du verkar i. Branschområden omfattas av olika redovisningsregler gällande löpande bokföring, moms, skatt och andra viktiga processer. En redovisningskonsult som är väl insatt i den aktuella branschen behöver inte lägga tid på att ta reda på vilka regler som gäller, något som spar såväl tid som pengar.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad kan du göra för att hålla ned redovisningskostnaderna?

  Ett sätt att spara lite pengar när du anlitar en redovisningskonsult är att göra delar av arbetet själv. Väljer du att leja bort din löpande bokföring ska du tänka på att utöver den månatliga kostnaden är det mer regel än undantag att redovisningskonsulten tar ut en fast avgift för varje transaktion. Du kan alltså spara pengar genom att exempelvis sköta faktureringen själv och/eller använda ett digitalt redovisningsprogram för att mata in inkomster och utgifter under rätt kontopost och själv sortera kvitton och liknande och ge dem verifikationsnummer. Det finns en klar fördel att göra de delar av den löpande bokföringen som du känner att du har kunskap för själv. Genom att göra en del av redovisningsarbetet får du en bra insyn i ekonomin i ditt företag och hur lönsamheten ser ut.

  Om ditt företag har en omsättning som är mindre än tre miljoner behöver du bara göra ett förenklat årsbokslut. Du kan spara pengar genom att göra det förenklade årsbokslutet själv, förutsatt att du har den kunskap som krävs. Överstiger omsättningen tre miljoner är du enligt lag skyldig att upprätta ett vanligt årsbokslut. 

  Driver du ett litet företag med inga eller få anställda och som bara skickar ett par fakturor i månaden, är det helt klart lönsamt att sköta all löpande bokföring själv och bara ta hjälp av en redovisningskonsult när det är dags för deklaration. En utbildad redovisningskonsult kan alla regler och känner till de avdrag som går att göra och vilka som är mest fördelaktiga, något som kan vara svårt att googla sig till på egen hand. 

  Om du upplever att du inte har den kunskap som krävs eller har svårt att hinna med den löpande bokföringen finns det all anledning att anlita en redovisningskonsult. Genom att leja bort det arbete som du inte är så bra på får du mer tid över att göra det som du är riktigt bra på.

  Ofta ställda frågor om redovisningskonsult

  Meldingsboble
  Vilka tjänster erbjuder en redovisningskonsult?

  En redovisningskonsult kan erbjuda olika tjänster, inklusive bokföring, moms- och skattedeklarationer, lönehantering, årsredovisningar, revision, affärsrådgivning och mycket mer.

  Meldingsboble
  Hur mycket kostar det att anlita en redovisningskonsult?

  Kostnaden för att anlita en redovisningskonsult beror på flera faktorer, inklusive företagets storlek, antal transaktioner, och typ av tjänster som behövs. Det kan finnas fasta avgifter för vissa tjänster eller en timtaxa för andra.

  Meldingsboble
  Vad är fördelarna med att anlita en redovisningskonsult?

  Att anlita en redovisningskonsult kan ge flera fördelar, inklusive att avlasta företaget från administrativt arbete, att ha tillgång till expertis inom området, att undvika misstag och förseningar vid deklarationer och rapporter samt att få hjälp med att optimera företagets ekonomiska situation.

  Meldingsboble
  Hur hittar man en pålitlig redovisningskonsult?

  Det finns flera sätt att hitta en pålitlig redovisningskonsult, inklusive att söka rekommendationer från andra företag, att kontrollera referenser, att se efter auktorisation och certifieringar samt att jämföra priser och tjänster från olika konsulter.