Redovisningsbyrå Eskilstuna – de 10 bästa 2023

Bokföring, bokslut, budgetuppföljning och fakturering är alla viktiga delar av en företagares vardag. Alla de här delarna behöver göras på ett rätt sätt för att det administrativa arbetet och den ekonomiska insikten ska vara fungerande. All slags redovisning som görs ska följa lagstiftningen, både årsredovisningslagen och bokföringslagen. Ju större ett företag är, eller om man vill utöka sin verksamhet och omsättning, desto viktigare är det att man vet vilka redovisningsregler som gäller. Om det inte är någonting man vill sätta sig in i helt själv kan man anlita en redovisningskonsult i Eskilstuna.

FÅ 3 ERBJUDANDEN
Om vår bedömning

BDO Eskilstuna

Google Icon

Inga recensioner

BDO Eskilstuna har en styrka i att de har lokal kännedom i kombination med ett stort nätverk. Det gör att byrån kan vara en fullständig affärspartner som förutom redovisning och revision hjälper företag att optimera sin ekonomi.

 • Grundades 1974
 • Rademachergatan 17, 632 20 Eskilstuna
/5
/5
/5

Grant Thornton

Google Icon

Inga recensioner

Grant Thornton erbjuder företag i Eskilstuna rådgivning vid finansiell rapportering, hållbarhetsredovisning och andra bolagstjänster. De kan även åta sig att ta hand om hela redovisningen, eller endast utvalda delar av den.

 • Grundades 1989
 • 1285 anställda
 • Kungsgatan 10, 3tr, 632 19 Eskilstuna
/5
/5
/5

Mälardalsekonomi AB

Google Icon

Inga recensioner

Mälardalsekonomi AB har personliga och unika tjänster inom redovisning och ekonomi. Byrån är medlem i Srf, och kan verka som kundernas löneavdelning. Deras tjänster syftar till att göra det enkelt att driva företag.

 • Grundades 2015
 • 1 anställda
 • Gustafsvägen 16, 633 46 Eskilstuna
/5
/5
/5

Mark Redovisarna AB

Google Icon

Inga recensioner

Mark Redovisarna AB är ett lokalt förankrat företag med lång erfarenhet av att arbeta för bostadsrättsföreningar med ekonomisk förvaltning. Att ha nöjda kunder som har ett förtroende för byrån är kärnan i allt arbete de gör.

 • Grundades 1993
 • 4 anställda
 • Fraktgatan 2, 633 46 Eskilstuna, Sweden
/5
/5
/5

Bandico Konsult & Bokföring AB

Google Icon

Inga recensioner

Det Bandico Konsult & Bokföring erbjuder är mer än vad en traditionell redovisningsbyrå gör. Förutom att ha ekonomitjänster håller de sig i framkant vad gäller utbildning och teknik. På bolaget värdesätter man rak kommunikation och transparens i arbetet.

 • Grundades 2015
 • 5 anställda
 • Kungsgatan 43, 632 20 Eskilstuna
/5
/5
/5

Ludvig & Co

Google Icon

Inga recensioner

Ludvig & Co har ekonomitjänster, erbjuder skatterådgivning och affärsrådgivning. Byrån har rådgivare med specialistkompetens och dessutom kunniga jurister. De förmedlar även lantbruks- och skogsfastigheter.

 • Grundades 2017
 • 939 anställda
 • Munktellstorget 2, 633 43 Eskilstuna
/5
/5
/5

Invictus Accounting Ab

Google Icon

Inga recensioner

Invictus Accounting AB har en lokal närvaro och arbetar med att ge personlig service till företag som vill hitta en redovisningsbyrå att utvecklas och växa tillsammans med. Alla kunder får tillgång till värdehöjande rådgivning och ekonomitjänster hos byrån.

 • Grundades 2021
 • 15 anställda
 • Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna
/5
/5
/5

Ekervalls Redovisning & Ekonomikonsult AB

Google Icon

Inga recensioner

Ekervalls Redovisning & Ekonomikonsult AB är ledamot i Srf. Byrån samarbetar med flera skattekonsulter och revisionsbyråer, så att de kan erbjuda helhetslösningar till företag som vill få hjälp med sin ekonomi och redovisning.

 • Grundades 1992
 • 1 anställda
 • Hamngatan 7, 632 20 Eskilstuna
/5
/5
/5

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Google Icon

Inga recensioner

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB har erfarenhet av att arbeta med småföretag, föreningar samt offentlig och publik företagssektor. Tjänsterna innefattar redovisning, revision, skatt, rådgivning, årsredovisning och bokslut.

 • Grundades 2008
 • 9 anställda
 • Gredbyvägen 18, 632 21 Eskilstuna
/5
/5
/5

Rådek KB Eskilstuna

Google Icon

Inga recensioner

Rådek KB Eskilstuna är ett kunskapsföretag som arbetar med beskattningsfrågor, revision och redovisning. De har en specialistkompetens inom jord- och skogsbruksbeskattning och arbetar främst med ägarledda företag inom alla branscher.

 • Grundades 1986
 • 26 anställda
 • Rademachergatan 6, 630 04 Eskilstuna
/5
/5
/5

Ekonomichefen RSR AB

Google Icon

Inga recensioner

Ekonomichefen RSR AB vill skapa en ekonomisk trygghet för sina kunder. Personalen finns tillgänglig för rådgivning och för att besvara frågor om bland annat skatt. Bolaget har kompetens att verka som komplett ekonomiavdelning för sina kundföretag.

 • Grundades 1991
 • 5 anställda
 • Västermarksgatan 34, 632 17 Eskilstuna
/5
/5
/5
bilde

Företagsservice i Eskilstuna

Som för många andra kommuner är det viktigt för Eskilstuna att göra det så enkelt som möjligt att driva företag på orten. I Eskilstuna finns därför företagsservice som syftar till att ge råd vad gäller tillstånd, rådgivning för dig som vill utveckla eller starta företag och mängder av andra tjänster som kan vara behjälpliga. Bland annat finns det affärsutvecklingsprogram och mentorprogram, samtidigt som det ordnas evenemang som ska skapa nya kontakter företagare emellan. På kommunens hemsida går det att läsa mer om alla tjänster som finns till förfogande. Det går även att hitta kontaktuppgifter till rätt personer eller avdelning på kommunen när man behöver råd eller hjälp.

Hur ska en bokföring upprättas?

Lagen säger att alla företag ska ha en löpande bokföring. Med det menas att alla affärshändelser ska föras in i bokföringen utan något dröjsmål. Det här är alltså någonting som alla företag behöver göra, oavsett om man har en enskild firma eller ett aktiebolag, alternativt någon annan företagsform. Bokföringen kan göras för hand, men det är vanligare att man använder ett bokföringsprogram numera eftersom det finns så många smidiga lösningar att välja mellan på nätet. 

Om man anlitar en redovisningskonsult i Eskilstuna är bokföringen något som den personen kan göra. Det enda man som företagare behöver se till är att redovisningskonsulten har tillgång till alla de dokument som behövs. Det handlar bland annat om verifikationer över alla transaktioner som görs in på och ut från företagets konton. När man tar hjälp av en redovisningskonsult kan man i princip sköta all kontakt via telefon, mejl eller något annat kommunikationssätt som sker på distans. Man behöver alltså inte finnas på samma plats fysiskt. 

Bokslut i ett företag

En annan sak som en redovisningskonsult i Eskilstuna kan bistå med är att upprätta bokslut. Det finns olika sådana och vilken slags bokslut som ska göras beror på vilken typ av företag man har. Det finns förenklade årsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Oberoende av vilket regelverk som gäller för företaget har de redovisningskonsulter vi presenterat här ovanför rätt kompetens för att kunna upprätta de dokument som enligt lagen är nödvändiga. 

Vill du få avlastning med allt det administrativa som rör ekonomin i företaget? Då kan du skicka in en förfrågan om offerter på vår hemsida. Det är alltid gratis och det du får ut av det är att flera redovisningskonsulter i Eskilstuna kommer kontakta dig för att berätta mer om sina tjänster och för att ge ett erbjudande till dig. Du är inte tvungen att anlita någon av de konsulter som kontaktar dig om det inte känns rätt.