Vad kostar en revisor? Enkel guide och jämförelse

bilde
Senast uppdaterad: 7 maj 2023

  Vissa företag måste ha en auktoriserad revisor. En sådan person har som uppgift att objektivt granska företagets redovisning. Om det finns felaktigheter i redovisningen kommer revisorn påtala detta i sin revisionsberättelse. Att anlita rätt revisor innebär att man avväger kompetens och kostnad. 

  En riktigt bra revision ska inte bara vara granskande, utan den ska också kunna hjälpa företaget att hitta problemområden med den ekonomiska hanteringen och förvaltningen av bolaget. Ska ditt företag anlita en revisor? Då är det här en guide för dig. Vi kommer gå igenom olika faktorer som påverkar kostnaden för en revisor, och dessutom även ge tips på hur man ska resonera när man väljer revisor.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad gör en revisor för nytta för ett företag?

  Företagare som tänker att en revision endast är till last för bolaget i fråga gör ett stort misstag. Man ska aldrig tänka att en revisor endast är något onödigt som man enligt lagen behöver anlita. En revisor hjälper alla företag att granska den egna ekonomin. Det betyder också att de kan verka som en rådgivande part ifall det är så att styrelsen ska ta beslut i frågor som rör kapitalet. 

  Tack vare att en revisor har kunskap såväl om företaget som om dess budget och ekonomi samt stadgar kan en revisors tankar vara till stor hjälp i större beslut. Det betyder helt enkelt att en revisor kan vara lösningen på problem, samtidigt som företagare som värdesätter revisorns kompetens kan undvika att problem uppstår i framtiden. 

  Vilka företag måste ha en revisor?

  Det finns olika regler som gäller för företag. En del företag måste ha en revisor och kan inte avsäga sig det kravet, medan det för andra företag är frivilligt att göra en revision. Om du inte vet vad som gäller för det bolag du representerar kan du läsa mer hos Bolagsverket. I stora drag är det större bolag som måste ha en revisor, och då måste det dessutom vara en auktoriserad sådan. Mindre bolag behöver inte ha en revisor, och om man väljer att ändå ha det finns det inte några krav på att personen man anlitar ska vara auktoriserad. 

  Pris för revisor

  Det är en rad olika faktorer som påverkar hur stor kostnaden blir för att anlita en revisor. Något som har stor inverkan på den slutgiltiga prislappen är om företaget har en bokföring som är i sin ordning, och om man har gjort ett tillräckligt noggrant arbete med redovisningen under räkenskapsåret. Om det är så att bokföringen inte är i ordning så kommer revisorn nämligen behöva kontrollera varje enskild utgifts- eller intäktspost, och det kommer göra att arbetet med revision tar betydligt längre tid. 

  Som med många andra tjänster man anlitar någon för kan man räkna med att ju fler timmar en revisor lägger ner på sitt arbete, desto mer kommer man också behöva betala för arbetet. Det är en av anledningarna till att man som företagare aldrig ska slarva med redovisningen utan att man verkligen ska vara säker på att den följer gällande regler. En bokföring och redovisning som är korrekt gjord kommer göra att revisorn inte behöver avsätta lika mycket tid på sin företagsrevision, och då blir det billigare. 

  Exempel på snittpriser för revisor

  Det finns många revisionsbolag att välja mellan. Alla har sina olika prissättningar. Det gör att det också är väldigt svårt att ange exakta summor för vad en revisor utförd av en auktoriserad revisor kommer kosta. Priset man får betala kan variera beroende på vilken prismodell man väljer. Vanliga kostnadsmodeller är exempelvis att man debiteras per timme eller att man betalar en fast månads- eller årsavgift. 

  Som vi redan nämnde är det alltså svårt att ange ett exakt pris, men i stora drag kan ett företag räkna med att det kostar runt 10 000 – 20 000 kronor. Det beror förstås på hur omfattande arbetet är och vad det är som kommer ingå i revisorns uppdrag.

  Utöver arbetsuppgifter och hur välgjord bolagets redovisning är styrs priset även av efterfrågan. En revisionsbyrå som är mer anlitad än en annan kanske inte har samma behov av nya kunder. Deras kostnad kan därför vara något högre. Väljer du en lokal revisionsbyrå som alla företag i området använder kan det således bli dyrare än om du väljer en revisionsbyrå som arbetar på distans via digitala lösningar. 

  Tips för att hålla kostnaderna nere för revision

  Sist och slutligen är det alltid den revisor du väljer som kommer avgöra kostnaden. Ekonomibranschen är ett stort arbetsområde och det finns många aktörer, så det lönar sig att höra sig för så att man får en tydlig överblick av vilka erbjudanden man kan få och vad en revision kan komma att kosta. 

  Vårt första tips för att hålla kostnaderna nere är att höra sig för med den person som gör bolagets redovisning, alltså redovisningskonsulten, om denne har några bra tips. Eftersom en bra dialog mellan redovisningskonsulten och revisorn kommer göra att arbetet tar kortare tid är det här ett enkelt sätt för att kanske få ett bättre pris för arbetet med revision. 

  Jämför flera erbjudanden från revisorer

  När man ska köpa mer omfattande tjänster eller produkter gör man ofta prisjämförelser. Ska man exempelvis bygga hus, renovera lägenheten eller köpa nya vitvaror som kostar lite mera är det vanligt att man antingen begär in offerter, eller att man själv kontrollerar var man kan hitta det man vill köpa till det bästa priset genom exempelvis jämförelsesajter på internet.

  På samma sätt ska man resonera när man ska anlita en revisor. Ett företag ska inte anlita första bästa revisionsbolag, utan faktiskt begära in offerter från flera aktörer som man tycker känns intressanta. När man får flera erbjudanden kan man skapa sig en uppfattning om ifall man anser att kostnaden för revision känns rimlig eller inte. En sak som ändå är viktig att påpeka gällande det här är att man inte bara får titta på prislappen. Man måste också jämföra vad som ingår i offerterna så att man vet vilka tjänster det är man får för det man betalar. 

  Kartlägg revisionens omfattning och revisorns uppdrag

  Innan du börjar begära kostnadsförslag ska du göra en tydlig kartläggning av vad det är revisorn ska hjälpa till med, och hurudan kontakt du vill ha med denne. Ett mindre företag med få transaktioner klarar sig ofta bra genom att ha några avstämningar under årets gång för att sedan lämna över hela årsredovisningen till revisorn i slutet av året. Ett större företag kan tjäna på att ha månatlig kontakt med revisorn och delge denne redovisningen allt eftersom. 

  Som vi tidigare var inne på är den egna bokföringen väldigt viktig. Du kanske har kunskap och tid att göra den själv, men om du tvivlar på din egen förmåga ska du anlita en redovisningskonsult som gör den åt dig. 

  Mer om varför en revision är bra för företaget

  Det är lätt hänt att man blir blind för fördelarna en bra revisor innebär om man som företagare endast ser en revisor som ett ont måste. Då kommer man enkelt stirra sig blind på priset, och det är alltså inte helt rätt väg att gå för att revisionen ska bli så fördelaktig för bolaget som det bara är möjligt. 

  Visserligen har vissa företag inte något val när det kommer till revision. Man är helt enkelt tvungen att anlita en auktoriserad revisor för att lagen säger det. I de fallen ska man verkligen försöka betrakta revisorn som en tillgång och inte som ett måste – det är då man kommer få ut allra mest. Det är också därför det är viktigt att personkemin mellan företagets styrelse och revisorn fungerar. För att en revision ska ge ett mervärde behövs ett bra samarbete, och för det krävs att man har en tydlig och rak dialog som känns bekväm för alla inblandade. 

  Man arbetar ofta nära tillsammans med den revisor man har. Det är det nära samarbetet som gör att man kan få många fördelar av revisionen, och alltså därför som det är bra att man fungerar tillsammans. En ärlig dialog kommer göra att arbetet blir så friktionsfritt som möjligt, både för en eventuell redovisningskonsult, för styrelsen och för revisorn. Våga ställ frågor till revisorn om företagets ekonomi och förvaltning. Var också modig inför förändring, ifall det är så att revisorn har förslag som är kostnadseffektiva för bolaget i fråga. 

  Revisionen är en form av kvalitetssäkring

  En revision är en kvalitetsgranskning, och en kvalitetssäkring. Som företagare kommer du ha enklare att bygga goda relationer med aktieägare, kunder, leverantörer och kreditgivare om du har en revisor. Som om inte det var nog kommer du genom revisionen dessutom få en bättre inblick i företagets ekonomiska ställning. Det är något som är extremt viktigt för företagare, att faktiskt veta hur man förvaltar de tillgångar man har och att se om de beslut man tagit följer bolagets stadgar. 

  Skillnaden på en revisor och ett revisionsbolag

  Ett revisionsbolag är ett företag som har auktoriserade revisorer. Vem som helst kan i praktiken kalla sig för revisor, men det är endast auktoriserade revisorer som får göra en revision när företaget är skyldigt att göra det enligt lagen. En auktoriserad revisor kan antingen arbeta på ett revisionsbolag, eller också kan de arbeta på sitt eget företag och erbjuda tjänster där. Det betyder att även en enskild företagare som är revisor kan vara auktoriserad. 

  Ska ditt företag anlita en auktoriserad revisor går det att kolla upp om det finns en auktorisation hos Revisorsinspektionen

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Så väljer du rätt revisor till rätt pris – våra tips

  Som vi har varit inne på är det i princip omöjligt att säga exakt vad ditt företag kommer få betala för att anlita en revisor. Du ska väga tjänsterna som erbjuds mot de erbjudanden du får för att kunna göra ett så bra val som möjligt. Vi kommer sammanfatta de viktigaste sakerna att tänka på när du ska välja revisor:

  1. Begär flera offerter
  Nöj dig inte med att bara ta emot en offert utan hämta in offerter från flera revisionbyråer. Ställ priserbjudandet i relation till tjänsterna du erbjuds. Om ett erbjudande känns intressant så ska du ta kontakt med revisorn för att diskutera samarbetet. Våga lita på magkänslan – om det känns bra är det bra, men om någonting saknas ska du leta vidare.

  2. Kartlägg vilken omfattning uppdraget ska ha

  Var tydlig med vad du önskar få ut av en revisor. Är det endast granskning av årsredovisningen eller vill du också få råd och tips från denne? Fundera på vad som är det bästa för att företaget ska få rätt förutsättningar för en blomstrande verksamhet.

  3. Byrå på distans eller lokalt?

  Fundera på om du föredrar en revisionsbyrå som finns lokalt eller om du hellre önskar en som arbetar på distans. Båda alternativen är lika bra. Tänk även på att personkemin är viktig i båda fallen. En lokal byrå kan vara jättebra, men om dialogen inte fungerar kanske en på distans är bättre trots att all kommunikation då sker digitalt.

  Ofta ställda frågor om revisor

  Meldingsboble
  Är det obligatoriskt för alla företag att anlita en revisor?

  Nej, det är inte obligatoriskt för alla företag att anlita en revisor. I Sverige är det främst aktiebolag som har krav på att ha en revisor, men vissa mindre aktiebolag kan välja att inte ha en revisor om de uppfyller vissa villkor.

  Meldingsboble
  Hur kan man hitta en lämplig revisor för sitt företag?

  Vid urvalet av en passande revisor för enskilda företag bör man beakta diverse faktorer. Revisorportalen utgör en effektiv resurs för att granska och jämföra revisorer, vilket underlättar beslutsprocessen samt förbättrar sannolikheten för att finna den optimala revisorn.

  Meldingsboble
  Vad ingår vanligtvis i en revisors tjänster?

  En revisors tjänster kan innefatta granskning av företagets bokföring och årsredovisning, kontroll av interna rutiner och kontrollsystem, rådgivning inom skatte- och redovisningsfrågor samt att utfärda en revisionsberättelse vid årets slut.

  Meldingsboble
  Vad är skillnaden mellan en auktoriserad revisor och en godkänd revisor?

  Skillnaden mellan en auktoriserad revisor och en godkänd revisor ligger i deras kompetensnivå och de uppdrag de får utföra. En auktoriserad revisor har högre krav på utbildning och praktisk erfarenhet och får utföra revision i alla typer av företag, medan en godkänd revisor har något lägre krav och får utföra revision i mindre och medelstora företag.