Ombilda enskild firma till aktiebolag: Allt du behöver veta

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Ska du ombilda en enskild firma till aktiebolag? Det är en process som är relativt enkel att göra, men hur det går till och vad du ska göra är ändå saker du behöver veta. I den här guiden kommer vi gå igenom allt du behöver känna till innan du påbörjar en ombildning av enskild firma till aktiebolag. Vi informerar även om hur du går tillväga rent praktiskt när du väl har tagit ett beslut om att genomföra ombildningen.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Så gör du en ombildning av enskild firma

  Att ombilda en enskild firma innebär i praktiken att du startar ett aktiebolag som sedan köper upp de tillgångar som finns i den enskilda firman. Du skapar alltså ett helt nytt företag som tar över den enskilda firmans verksamhet och egendom. Det går inte att bara byta bolagsform på den enskilda firman. Istället ska du följa ett par steg för att göra ombildningen.

  Starta ett aktiebolag

  Det första steget när du ska ombilda en enskild firma till ett aktiebolag är att starta ett aktiebolag. Det kan du göra på hemsidan verksamt.se. Hela registreringsprocessen går att göra online när du har bekräftat din identitet med bankID. Du behöver alltså inte skicka in några fysiska pappersblanketter om du inte vill. Det är väldigt enkelt att göra registreringen på nätet.

  För att kunna starta ett aktiebolag behöver du uppfylla vissa krav. Dessa är lagstadgade och går inte att komma ifrån. Innan du ska ombilda en enskild firma till aktiebolag behöver du därför gå igenom vilka förändringar det innebär för dig som företagare och fundera över om de är lämpliga och kommer underlätta din verksamhet.

  Aktiebolaget kräver ett eget kapital

  För att kunna ombilda en enskild firma till ett aktiebolag måste du ha ett kapital på minst 25 000 kronor som du kan gå in med i företaget. Det är en summa som gäller för privata aktiebolag. Om det handlar om ett offentligt aktiebolag är kravet på den egna insatsen minst en halv miljon kronor. De flesta som ombildar enskilda firmor till aktiebolag startar dock privata sådana, så du kan räkna med att du behöver en insats på 25 000 kronor.

  Insatsen du går in med i företaget är ett aktiekapital. Pengarna motsvarar alltså aktierna som du som bolagsägare får. 

  Ett aktiekapital behöver inte nödvändigtvis vara kontanter utan kan i vissa fall också utgöras av egendom som är nödvändig för verksamheten som ska bedrivas. För att du ska få använda egendom som aktiekapital måste egendomen först värderas och det ska göras av en auktoriserad revisor. 

  Aktiekapitalet ska vara registrerat innan ombildningen sker

  Aktiekapitalet måste betalas in innan företaget börjar bedriva någon verksamhet eller tar över den enskilda firman. Det går att kombinera egendom och kontanter för att komma upp till det krävda kapitalet, men det går inte att göra kvittning.

  Om du ska betala aktiekapitalet med pengar ska beloppet föras över till ett konto som är specifikt öppnat för det ändamålet. Kontot kan antingen finnas:

  • Hos ett kreditmaknadsbolag
  • I en bank
  • I ett motsvarande kreditinstitut i utlandet inom EES

  När pengarna är inbetalade ska du begära att få ett intyg från banken eller kreditmarknadsföretaget som tagit emot pengarna. Ett sådant bankintyg krävs för att aktiebolaget ska kunna startas. Det räcker inte med ett insättningskvitto utan det måste vara ett speciellt bankintyg.

  Aktiebolag måste ha en styrelse

  Oberoende av hur många aktieägare företaget har så måste aktiebolaget ha en styrelse. I styrelsen ska det åtminstone finnas en ordinarie ledamot och en suppleant. För dig som ska ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag betyder det här att du behöver ha åtminstone en annan person som kan tänka sig att stå med som styrelseledamot. Det går bra att ha flera styrelseledamöter än så.

  Vad gäller det här spelar det ingen roll hur stor verksamheten eller omsättningen är. Kravet om att aktiebolag ska ha en styrelse gäller för alla aktiebolag oberoende av hur stora företagen är. Det är väldigt bra att tänka noga när man funderar på hur styrelsen kunde utformas. Några tips är:

  • Att låta styrelsen bestå av personer med olika kontakter
  • Att i styrelsen sträva efter att ha ledamöter som har kunskap inom olika områden inom den bransch som företaget verkar inom

  En del aktiebolag behöver en revisor

  Vissa aktiebolag behöver ha en revisor men det gäller inte för alla. Sådana företag som uppfyller de krav som Bolagsverket informerar om måste ha en revisor. De regler som gäller är att om ett aktiebolag under de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av följande punkter så krävs en auktoriserad revisor:

  • Företaget har över 1,5 miljoner SEK i balansomslutning
  • Företaget i medeltal har fler än tre anställda
  • Företaget har 3 miljoner SEK i nettoomsättning

  För att kravet på revisor ska träda i kraft ska de gränsvärden som uppfylls vara uppfyllda under båda de senaste två räkenskapsåren. Detta innebär att ett nystartat aktiebolag inte behöver ha en revisor de två första åren.

  Så tar aktiebolaget över den enskilda firman

  När aktiebolaget är startat och aktiekapitalet är inbetalt kan det nya företaget köpa upp den enskilda firman. Det betyder att aktiebolaget köper eventuella tillgångar och även tar över skulder som finns i den enskilda firman. Hur stort belopp aktiebolaget ska betala för den enskilda firmans tillgångar beror på vilken slags värdering man gör. 

  Du kan välja mellan två olika alternativ när du ska göra en värdering.

  1. Värdering baserad på marknadsvärdet
   Om man köper upp den enskilda firman utifrån marknadsvärdet betyder det att aktiebolaget ska betala samma belopp för den enskilda firmans egendom och tillgångar som den hade varit värd om den såldes på den öppna marknaden.
  2. Värdering utifrån det bokförda värdet
   Väljer man det här alternativet ska aktiebolaget betala det belopp som är bokfört för tillgångarna i den enskilda firman. Det här alternativet gör att man inte behöver betala vinstskatt i den enskilda firman. Däremot gör det också att aktiebolaget ofta får mindre tillgångar. 

  Så beskattas den enskilda firman vid en ombildning

  Om värdet på de tillgångar som det nystartade aktiebolaget köper av den enskilda firman är lägre än marknadsvärdet kommer det påverka beskattningen i den enskilda firman. I ett sådant fall kommer du beskattas på samma sätt som om du hade gjort ett uttag ur den enskilda firman.

  Det här sker inte i alla fall när en enskild firma ombildas till ett aktiebolag. Om verksamheten tas över av aktiebolaget i sin helhet, om aktiebolaget betalar skatt i Sverige och om det inte finns ett underskott i aktiebolaget sedan tidigare så blir den enskilda firman inte beskattad enligt reglerna om eget uttag. 

  Det är viktigt att du undviker ett förbjudet lån. Ett sådant är ifall tillgångarna i den enskilda firman är lägre än storleken på skulderna och du ändå gör en ombildning. Om man gör en ombildning då och aktiebolaget tar över verksamheten får man betala skatt på det förbjudna lånet.

  Upprätta ett överlåtelseavtal

  Det måste upprättas ett överlåtelseavtal mellan den enskilda firman och aktiebolaget. Detta ska alltid göras, även fast det endast är du som i huvudsak drivit både den enskilda firman och kommer att driva aktiebolaget.

  Aktiebolagets styrelse måste ta ett beslut om att göra uppköpet. När det är gjort upprättas ett överlåtelseavtal. I avtalet ska följande ingå:

  • Vad aktiebolaget köper av den enskilda firman
  • Vilket pris aktiebolaget ska betala för den enskilda firmans tillgångar och egendom

  Överlåtelseavtalet ska signeras och själva köpet ska bokföras både i aktiebolagets bokföring och i den enskilda firmans bokföring.

  Preliminär inkomstdeklaration

  Det är viktigt att du lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket när du har avslutat den enskilda firman. Om du inte gör det kommer Skatteverket göra en sådan åt dig, och då är den baserad på de inkomster du har haft tidigare år. Det betyder att du kan bli debiterad en större summa inkomstskatt preliminärt än vad du egentligen ska betala utifrån de nya förutsättningarna.

  Den enskilda firman ska avregistreras

  När alla dokument är i sin ordning, aktiebolaget är startat och överlåtelseavtalet är gjort är det dags att avregistrera den enskilda firman. Om en avregistrering inte görs kommer du fortfarande ha kvar den enskilda firman även fast verksamheten har övergått till aktiebolaget. 

  Att avregistrera en enskild firma innebär att man avregistrerar sig som arbetsgivare, från moms och avslutar F- eller FA-skatt. Något värt att tänka på är att all bokföring man har haft i företaget måste sparas i 7 år även fast den enskilda firman blir avregistrerad.

  Tips på när det är klokt att ombilda en enskild firma

  Att välja att göra en ombildning av en enskild firma innebär ofta att företaget du drivit har växt i storlek och varit framgångsrikt. Det kan också vara så att du planerar utöka verksamheten och ser flera fördelar med ett aktiebolag än med en enskild firma. 

  I de här situationerna är det ofta klokare att ha ett aktiebolag än en enskild firma. Står du inför någon av dessa kan det vara ett bra val att göra en ombildning:

  • Om du ska anställa flera personer
   I ett aktiebolag är det lättare att göra anställningar och även mer fördelaktigt. Ett aktiebolag kan nämligen ge flera fördelar till de anställda än vad en enskild firma kan göra. 
  • När verksamheten eller omsättningen blir större
   En stor skillnad mellan aktiebolag och enskilda firmor är att i aktiebolag så ses inte du som bolagsägare som samma juridiska person som företaget. Det betyder att du inte kan bli personligen skyldig att betala, åtminstone inte i de flesta fall, för skulder som finns i företaget.
  • I en  enskild firma ses företagaren och företaget som samma juridiska person. För dig som har en enskild firma betyder det att du kan förlora precis allt du äger och har om företaget skulle bli skuldsatt och inte kan betala. 
  • Om du vill få utdelning från din verksamhet måste du ha ett aktiebolag. Du kan nämligen inte få utdelning från en enskild firma, men det går att få i ett aktiebolag. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Få hjälp med ombildning av en redovisningskonsult

  Vill du veta hur du ska agera i det nystartade aktiebolaget efter en ombildning kan du ha nytta av att anlita en redovisningskonsult. Du är varmt välkommen att skicka in en förfrågan via vår hemsida för att ta emot offerter från kunniga redovisningskonsulter. Ibland kan det även finnas frågor rörande bokföringen innan ombildningen ska ske, eller under tiden när man håller på att fastställa den.

  I alla lägen är du välkommen till oss. Beskriv så noga som möjligt vad det är du behöver hjälp med så återkommer vi med kostnadsfria och förbehållslösa erbjudanden.

  Ofta ställda frågor om aktiebolag

  Meldingsboble
  Vad är de grundläggande kraven för att ombilda ett enskilt företag till ett aktiebolag?

  För att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 50 000 SEK, upprätta ett aktiebolagsavtal och anmäla bildandet av det nya bolaget till Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Vilka steg måste jag följa för att ombilda min enskilda firma till ett aktiebolag?

  För att ombilda en enskild firma till aktiebolag bör du: 1) besluta om ombildningen, 2) upprätta ett aktiebolagsavtal och en stiftelseurkund, 3) överföra tillgångar och skulder från den enskilda firman till aktiebolaget, och 4) anmäla bildandet av det nya bolaget till Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Hur överför jag tillgångar och skulder från min enskilda firma till det nya aktiebolaget?

  För att överföra tillgångar och skulder från din enskilda firma till det nya aktiebolaget behöver du upprätta en överlåtelsebilaga där du specificerar vilka tillgångar och skulder som ska överföras. Denna bilaga ska undertecknas av både dig och det nya aktiebolagets styrelse.

  Meldingsboble
  Vilka skattemässiga konsekvenser kan uppstå vid ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag?

  Vid ombildning av en enskild firma till aktiebolag kan det uppstå skattemässiga konsekvenser, såsom realisationsvinst eller -förlust på tillgångar som överförs till det nya bolaget. Det är viktigt att konsultera en skatteexpert för att förstå och hantera eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med ombildningen.