Momsdeklaration – allt du behöver veta

Momsdeklaration
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Att lämna in en momsdeklaration är något som företag som är registrerade för moms måste göra. Deklarationen innehåller flera fält och många som ska göra en deklaration av moms för första gången kan bli lite avskräckta. Med vår hjälp kommer momsdeklarationen gå som en dans. VI kommer berätta om vad du behöver tänka på, och gå igenom sådana saker som är viktiga att känna till om företaget ska göra en momsdeklaration.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad är en momsdeklaration?

  En momsdeklaration är på sätt och vis samma sak som en vanlig deklaration som man gör som privatperson. Den stora skillnaden är att man deklarerar momsen för ett företag. Alla företag som antingen säljer eller köper momspliktiga varor alternativt tjänster till företaget ska ha en momsregistrering. Det är de företagen som har det som behöver deklarera moms. 

  En momsdeklaration ska göras olika ofta beroende på hur ett företag är registrerat. Det kan vara möjligt att ändra hur ofta man gör en momsdeklaration, och de alternativ man har beror på hur pass stor omsättning företaget i fråga har. Alternativen på frekvens för momsdeklarationen är följande:

  • Företag som har en omsättning på som mest 1 miljon kronor kan deklarera moms månatligen, en gång i kvartalet eller en gång per år
  • Företag som har en omsättning på som mest 40 miljoner kronor kan deklarera moms en gång varje månad eller en gång per kvartal
  • Företag som har en omsättning på mera än 40 miljoner ska redovisa moms varje månad

  Tänk på att man måste ändra momsregistreringen för att ändra hur ofta man deklarerar. Det går inte bara att bestämma sig för att deklarera mer sällan än man tidigare gjort, utan detta måste anmälas.

  Vad innebär en momsdeklaration för företaget?

  När man köper eller säljer varor och tjänster betalar eller fakturerar man moms. Det är en form av skatt som läggs på alla köp och försäljningar som görs. De momsbelopp som ett företag antingen har betalat eller fått in via fakturor är det som ska redovisas i momsdeklarationen. 

  Uppgifterna som anges i momsdeklarationen bestämmer om ett företag ska betala in mera moms, eller om man ska få tillbaka moms. Det finns både utgående och ingående moms. Utgående moms är moms som läggs till på det ett företag sålt och ingående moms är sådant som företaget har köpt in till verksamheten och betalat moms för. Skillnaden mellan utgående och ingående moms är det som bestämmer om ett företag ska betala in mer eller få tillbaka pengar. 

  Hur lämnar man in momsdeklarationen?

  Eftersom de flesta deklarationstjänster finns digitalt idag är det väldigt enkelt att lämna in en momsdeklaration. Det går att göra det när man loggar in på Skatteverket som sitt företag. Det brukar vara det snabbaste och smidigaste alternativet. Om ett företag vill deklarera moms på papper går det att göra på särskilda blanketter. Oavsett om man deklarerar momsen digitalt eller på papper är det viktigt att dokumenten lämnas in i tid.

  Rätta en momsdeklaration som lämnas in

  Ibland blir det fel när man lämnar in en momsdeklaration. Om det är så att du har skickat in deklarationen och sedan märker att det är någonting som blivit galet går det självklart att åtgärda. Du kan göra en ny momsdeklaration på Skatteverkets hemsida. Du behöver fylla i alla uppgifter igen, det går inte bara att fylla i den ruta som blivit fel.

  Företag som säljer och köper tjänster eller varor inom EU

  Om ditt företag handlar med andra företag inom EU ska momsen vanligen betalas i köparens land. Om du exempelvis säljer tjänster eller varor till ett land som finns i EU är grundregeln att du inte ska ta ut någon moms i Sverige, utan att köparen redovisar momsen i omsättningslandet. För att du inte ska debitera någon moms måste köparen vara en beskattningsbar person, exempelvis ett företag. Även fast du inte tar ut moms ska du redovisa affärerna. Det gör du i det som kallas för en periodisk sammanställning.

  Den går att lämna in digitalt och de uppgifter som finns i den ska stämma överens med alla belopp som framgår i momsdeklarationen. Tänk på att en periodisk sammanställning ska göras oftare, oavsett hur ofta du ska redovisa moms. Den periodiska sammanställningen ska skickas in månaden efter att affären ägt rum.

  Rätta en periodisk sammanställning

  På samma sätt som det kan bli fel i en momsdeklaration kan det bli fel i en periodisk sammanställning. Det går att göra rättelser i sammanställningen via de e-tjänster som Skatteverket tillhandahåller. Om någonting har blivit fel i sammanställningen ska man inte skicka in de korrekta uppgifterna igen, utan endast redigera den eller de rader som blivit felaktiga. De kommer adderas automatiskt till rätt redovisningsperiod när du skickar in de rättade uppgifterna.

  Så gör du för att betala in mer moms

  Som nämnt är det alltså momsdeklarationen som bestämmer om du ska betala in moms till Skatteverket. Ifall du vill veta om du har rätt att få tillbaka eller ska betala in moms kan du använda tjänsten “Betalningsuträkning” som finns på Skatteverkets hemsida. Du hittar den när du är inloggad på skattekontot. Tjänsten räknar ut ifall du ska betala och vilket belopp som ska betalas in. Har du deklarerat moms på en vanlig pappersblankett behöver du dock själv räkna ut huruvida du är betalningsskyldig eller inte genom att ställa ingående och utgående moms mot varandra. 

  Momsen ska betalas in till Skatteverket på bankgiro 5050-1055. Tänk på att företagets OCR-nummer ska anges så att betalningen registreras på rätt sätt. Man kan också betala in moms via ett inbetalningskort. Oavsett hur momsen betalas in så behöver den finnas registrerad hos Skatteverket på förfallodagen, som allra senast. 

  Om du som ska få tillbaka moms

  Ifall det är så att du har haft mer ingående moms än utgående, alltså att du köpt in tjänster eller varor till företaget som du betalat mer moms för än vad du debiterat för egna försäljningar ska du få tillbaka moms. Det belopp du ska få tillbaka kommer sättas in på skattekontot. Vilket saldo företaget har på skattekontot ser man när man har loggat in på Skatteverket. Det går att ta ut pengarna från skattekontot om man vill. Då behöver man ange ett kontonummer till det konto pengarna ska skickas. Det går också att låta pengarna ligga kvar på skattekontot och använda dem för eventuella framtida skattebetalningar eller momsbetalningar. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Tips för att göra momsdeklarationen så enkel som möjligt

  Förbered dig väl inför momsdeklarationen så kommer det gå mycket snabbare när det väl är dags att deklarera. Det första du ska göra är att ta fram alla fakturor du har skickat, och även ta fram alla kvitton och fakturor du har betalat. De uppgifter som finns på dem är sådana du kommer behöva för att kunna fylla i momsdeklarationen. Tänk också på att dubbelkolla vilket datum fakturorna är mottagna/betalda så att du faktiskt redovisar rätt års uppgifter. Ibland händer det nämligen att företag av misstag redovisar en försäljning eller ett köp som egentligen hör till året innan eller efter. 

  Om du är ovan vid att fylla i momsdeklarationen är ett av våra tips att du skriver ut en riktig pappersblankett. Du behöver naturligtvis inte använda den och deklarera för hand, men på blanketten kan du markera de fält som är aktuella för företaget. Använd sedan den blanketten som en slags checklista när du för in uppgifter i din digitala deklaration.

  När du har skickat in deklarationen och bekräftat den är det bra att spara kvittensen så att du kan gå tillbaka och kontrollera den snabbt om det behövs, utan att du måste logga in på Skatteverkets hemsida.

  Var noga med att lämna in deklarationen i tid

  Det är väldigt viktigt att du lämnar in din momsdeklaration i tid. Om du struntar i att göra det så kommer du få betala en förseningsavgift som uppgår till 625 kronor. Även fast du har mycket att stå i med företagets verksamhet ska du alltså avsätta tid för deklarationen. Skulle det vara så att du inte hinner göra deklarationen går det i vissa fall att ansöka om och bli beviljad anstånd.

  Du kan inte få anstånd med momsdeklarationen bara för att du har mycket att göra utan det måste finnas särskilda skäl. Skäl som Skatteverket kan godta är exempelvis allvarliga datafel eller att företagaren är sjukskriven. En ansökan måste lämnas in till Skatteverket skriftligen och bli beviljad innan det ursprungliga datumet för deklarationen infaller. 

  Håll koll på vilka momssatser som gäller för verksamheten

  Det finns olika momssatser. Vilken momssats som ska användas beror på vilken slags vara eller tjänst det handlar om. Den vanligaste momssatsen är 25 %. När du fakturerar för tjänster och varor ska du vara säker på vilken momssats du ska använda. Om du är ny företagare ska du därför ta reda på vilken momssats som gäller för den verksamhet ditt företag har. Information om olika momssatser kan du få av Skatteverket.

  Ofta ställda frågor om momsdeklaration

  Meldingsboble
  Hur ofta ska momsdeklarationen lämnas in till Skatteverket?

  Hur ofta ett företag ska lämna in momsdeklarationen beror på företagets omsättning och redovisningsmetod. Det kan variera mellan månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Det är viktigt att följa de tidsfrister som Skatteverket har fastställt för att undvika eventuella påföljder.

  Meldingsboble
  Vilka uppgifter ska inkluderas i en momsdeklaration?

  I en momsdeklaration ska företaget ange uppgifter om ingående och utgående moms, det vill säga momsen som företaget har betalat på inköp och den moms som har tagits ut på försäljning. Dessutom ska företaget rapportera eventuella justeringar och momsfria intäkter.

  Meldingsboble
  Vad händer om jag lämnar in min momsdeklaration för sent?

  Om du lämnar in din momsdeklaration för sent kan Skatteverket ta ut förseningsavgift och dröjsmålsränta. Det är därför viktigt att hålla koll på deadlines och lämna in momsdeklarationen i tid.

  Meldingsboble
  Hur kan jag kontrollera att min momsdeklaration är korrekt?

  För att säkerställa att din momsdeklaration är korrekt bör du noggrant granska dina bokföringsunderlag, som fakturor och kvitton, och se till att alla transaktioner har bokförts och att momsbeloppen är korrekta. Om du är osäker kan det vara bra att konsultera en redovisningskonsult eller revisor för rådgivning.