Hur man kan driva bättre – 7 tips för små företag

bilde
Senast uppdaterad: 6 juni 2023

  Det har skrivits mycket om framgångskriterier för stora företag, men mycket mindre om små företag. För små företag handlar det om praktiska uppgifter, enkelhet, att se varje kund och att vara generös mot sin omgivning.

  Gör det bästa av din dag i dag – njut av arbetsglädjen – njut av att vara till nytta för andra – som småföretagare! Det handlar om att ta vara på dagen och njuta av att ha turen att kunna arbeta och göra en tillräckligt bra insats för din kund.

  Kortversion

  • För små företag handlar framgång om praktiska uppgifter, enkelhet, att se varje kund och att vara generös mot sin omgivning.
  • Lev i linje med dina egna värderingar: Dina affärspartner letar efter leverantörer som de kan lita på och som värdesätter etik, miljö, sociala värden etc.
  • Prata med kunden och glöm inte marknadsföringen: Synlighet på nätet är viktigt, men personlig kommunikation är också avgörande.
  • Att förbättra din verksamhet i ett litet företag handlar om att dra nytta av fördelarna som småföretag har. Din direkta kontroll och kontakt med kunden gör att du kan identifiera förändringar och anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden.

  Hur man kan arbeta bättre – se möjligheterna här och nu

  I ett litet företag har du möjlighet att njuta av den goda känslan av att kunna anpassa dig och hjälpa till att uppfylla kundens behov. I en värld i ständig förändring är du som småföretagare särskilt anpassningsbar till nya marknader och nya kundgrupper.

  Några av tipsen nedan är särskilt relevanta för små företag. Småföretagskulturen är mer direkt, du måste utföra fler uppgifter själv, genomförandet är viktigare än förpackningen och den viktiga lönsamheten beror mer på att du är produktiv och lägger mindre tid på administration.

  “Hur man kan driva bättre – 7 tips för små företag” bygger på praktiska, enkla åtgärder som du kan vidta på egen hand redan nu.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  1. Lev i linje med dina egna värderingar

  Gör en lista över de allmänna värderingar som du vill värna om – vad som är viktigt för dig. Lev efter dessa även i affärsverksamheten. Dina affärspartner letar efter leverantörer som de kan lita på och som värdesätter bra och sunda val när det gäller etik, miljö, sociala värden, bidrag till samhället osv.

  Du kommer inte att lyckas driva ett bättre småföretag genom att bara tänka på pengar. Småföretagens framgångar sker när företagaren är genuint engagerad i att hjälpa kunden på ett bra sätt. Välj vilka värderingar du vill eftersträva och genomför dem så att du gör skillnad.

  2. Prata med kunden – glöm inte marknadsföringen

  I en alltmer digitaliserad värld finns det många sätt att prata med kunden, men kunden vill alltid bli sedd, lyssnad på och hörd. Om du till exempel är mobilkund hos ett stort telekombolag kan du inte längre förvänta dig personlig service.  Chattrobotar, e-postsupport, telefonköer med och utan återbud har blivit en del av den dagliga kundupplevelsen för stora företag. 

  För små företag är verkligheten ofta den motsatta. Kundens möjlighet till direkt dialog med den högsta beslutsfattaren i företaget är ofta anledningen till att kunden söker sig till dig. Du måste bemöta kunden personligen – du måste vara närvarande och tillgänglig.

  Du måste hitta de kommunikations- och marknadsföringskanaler som fungerar för dig och dina kunder, vara synlig på nätet och glöm inte att prata med dina kunder. Synlighet på nätet kan idag enkelt lösas med hjälp av gratis webbplatsbyggare, men när det gäller kommunikation gillar ingen småföretagskund att hamna i en lång telefonkö eller i ett e-postformulär som inte besvaras på tre dagar – så här är det viktigt att vara effektiv och tydlig. 

  3. Undvik att bli utbränd

  Det hjälper inte att arbeta dag och natt för att slutföra ett projekt om du förstör din hälsa på vägen. Om du vill lyckas bättre i ett litet företag är din egen hälsa mycket viktigare för företagets existens än i en stor organisation.

  Lyssna på din kropp; anpassa dina yrkesmässiga ambitioner och mål till vad ditt familjeliv och din egen hälsa tål. Hitta balansen mellan ett bra privatliv och ett bra arbetsliv. Om du behöver mer tid för att få igång ett lönsamt företag, ta det långsamt och hitta en alternativ sidoinkomst.

  4. Var dig själ

  När du har att göra med kunder och affärspartners är det viktigaste att vara dig själv. Du har ingen att gömma dig bakom i ett litet företag.

  Att komma till ett möte som en genuint intresserad person med bra lösningar på den uppgift du ska lösa är det viktigaste – förpackningen är mindre viktig i småföretagarvärlden.

  Naturligtvis är det bra om du verkar snygg och presentabel, men för att driva ett bättre företag är din kund mycket mer intresserad av att höra om du kan få jobbet gjort i tid och till rätt kostnad. Dölj inte dina styrkor och svagheter, var tydlig med vad du kan göra – men kom ihåg att du kan lära dig på vägen och kommunicera till kunden om du är den typ av person som lätt kan lösa nya uppgifter.

  Om du har mött utmaningar på vägen eller på annat sätt upplevt något som gör att du känner att du sticker ut – lita på dig själv – vi är alla olika och olikheter ger karaktär och styrka. Hitta dina unika egenskaper. Använd din livserfarenhet i kontakten med kunder och leverantörer och lyssna på deras erfarenheter, du har en unik möjlighet att träffa spännande människor.

  5. Våga lita på andra

  Det krävs inte mycket arbete för att arbetsuppgifterna ska bli så stora, yrkesmässigt krävande eller kollisioner med andra arbetsuppgifter att du måste förlita dig på att andra utför delar av arbetet.

  Hitta skickliga medarbetare och underleverantörer – helst bättre än du själv – och bli positivt överraskad över hur ansvarskänsla ger goda resultat. Att bli sedd och uppskattad ökar arbetstillfredsställelsen och prestationen. Använd övergripande kvalitetssäkringsförfaranden i stället för mikromanagement på vägen till att driva ett bättre företag.

  6. Var öppen för att lära dig under hela livet – var inte världsmästare.

  Alla gör misstag, ingen är perfekt. Genom att lära dig av dina misstag och vara nyfiken på förändringar kommer du att fungera bättre inom ditt område. Att införliva en företagskultur där man lyssnar och lär sig är en arbetsattityd som gör er till en attraktiv leverantör.

  Att framstå som världsmästare inom sitt område uppfattas i bästa fall som arrogant. Alla kan bli bättre och nya metoder och lösningar dyker upp hela tiden. Samhället, tekniken och människorna förändras hela tiden. Kunden vet detta – underskatta honom eller henne inte.

  7. Håll ordning på dina affärer – bedriv en lönsam verksamhet – gör det enkelt

  En av de viktigaste punkterna för att driva ett bättre företag är att ha system för att hålla reda på möten och möten, påbörjat arbete, ändringsmeddelanden, kommunikation, redovisning och betalningar osv. Det är mycket bättre att konsekvent leverera tillräckligt bra kvalitet i den överenskomna tiden och till den överenskomna kostnaden – än att leverera kvalitet i världsklass sent och till en högre kostnad än vad kunden har tänkt sig.

  Både din egen och dina kunders tid är värdefull. Var respektfull och ödmjuk när det gäller användningen av andras tid. Om du kan arbeta självständigt, gör det. Om du kan spara andras tid på enkla sätt utan att äventyra dina egna beräkningar, gör det.

  Mycket har gjorts för att förbättra din verksamhet genom att vara organiserad och leverera som utlovat. Du behöver inte vara världsmästare inom ditt område, men du måste vara lönsam, och det underlättar marknadsföringen om du synliggör de fördelar som du har bidragit med för kunden.

  Ta hjälp av en professionell revisor om du inte gillar regler, formulär och siffror för att hålla ordning på dina räkenskaper och rapporter till myndigheterna.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Slutsats

  Att förbättra den egna verksamheten i ett litet företag handlar om att dra nytta av småföretagets fördelar. Den ansvarskänsla och beslutsförmåga som du kan visa upp som aktiv ägare i ditt eget småföretag är oöverträffad av alla stora företag.

  Din personliga uppföljning och din direkta kontroll och kontakt med kunden gör att du kan identifiera förändringar och anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden. Du kan lätt och med kort varsel anpassa rutiner, system, verktyg och teknik till de lösningar som passar dig och dina kunder bäst.

  Utnyttja dina fördelar som småföretagare och anpassa dig till dina kunders ständigt föränderliga behov och önskemål. Vi lever i en föränderlig värld – där du som småföretagare kan hitta din rätta plats!