Fakturera utan företag eller starta eget? En jämförelse

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Om man inte är anställd behöver man fakturera för de arbeten man gör. Det betyder att man själv ska betala in sociala avgifter och skatter, och att man skapar en faktura som skickas till kunden man haft. Det finns två alternativ när man ska fakturera. Antingen kan man göra det genom sitt eget företag, då behöver man ha F- eller FA-skatt, eller så kan man vända sig till ett faktureringsföretag. Båda alternativen har för- och nackdelar. Vi kommer gå igenom hur allting fungerar och berätta om sådana saker man behöver tänka på när man väljer hur man ska gå till väga.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Fakturera genom faktureringstjänst eller via eget företag – skillnad

  Först och främst måste vi förklara skillnaderna mellan att fakturera via en faktureringstjänst eller en egen firma. Konceptet är i princip likadant, det är fakturering som man behöver göra om man inte är anställd på ett företag och får lön utbetald för sitt arbete. När man är anställd betalar man något som heter A-skatt. När man istället fakturerar har man antingen F- eller FA-skatt. 

  Om man fakturerar via en faktureringstjänst ger man i uppdrag åt ett annat företag att fakturera å ens vägnar. Man ingår ett avtal med själva faktureringsbolaget, men man ingår ofta också ett separat avtal med slutkunden. Kunden behöver godkänna att man använder en faktureringstjänst. När fakturan betalas kommer faktureringstjänsten betala ut lön, och betala in skatt samt sociala avgifter till Skatteverket. 

  Fakturerar man via sitt eget företag skapar man fakturan och skickar den till kunden. När man får betalt är man själv ansvarig för att betala in skatter och egenavgifter. Man blir då också ansvarig för att se till att rätt belopp betalas in och att man inte tar ut för mycket i lön till sig själv (det som även kallas för eget uttag om man har en enskild firma).

  Som du säkert kan räkna ut är det mindre administration om man väljer att anlita en faktureringstjänst jämfört med att starta eget företag. Det är också därför som många väljer att använda en faktureringstjänst, speciellt om man inte fakturerar på regelbunden basis utan endast ibland. Då kan det kännas onödigt att starta eget eftersom det ändå kommer innebära mer administration, såväl vad gäller fakturering som deklarationer. Men, det finns fördelar med att välja att ha en egen firma. Lite längre ner i den här guiden kommer vi gå in på de olika alternativen mer ingående för att lista deras för- och nackdelar. 

  Så går det till att fakturera utan företag

  För att kunna fakturera utan företag behöver du först välja vilken faktureringstjänst du vill använda. Det finns många olika alternativ. När du har bestämt dig för vem som ska skicka fakturan åt dig uppger du den information som behövs för att en faktura ska kunna skapas. Det som brukar behövas är:

  • Kontaktuppgifter till kunden
  • Kundens organisationsnummer
  • Belopp att fakturera
  • Momssats
  • Specifikation över uppdraget
  • Dina egna uppgifter

  När du får betalt från faktureringsbolaget är det att räkna som din lön. Alltså, de pengar du får är de du har att röra dig med. Du behöver inte avsätta något belopp på egenavgifter eller skatter. Det du däremot ska tänka på är att det inte är säkert att alla faktureringsbolag gör avdrag för tjänstepension. Hos vissa bolag går det att välja att så ska göras, men inte hos alla. Om du inte har den möjligheten bör du själv avsätta en del av lönen på pensionssparande.

  Skillnad mellan olika faktureringsbolag

  Det finns ett par skillnader mellan faktureringsbolag som är värda att vara uppmärksam på. Det första är att jämföra hur bolagen debiterar för att fakturera åt dig. Många faktureringsbolag har ett prisupplägg där de debiterar en viss procent av hela faktureringsbeloppet. Vanliga procentsatser i dessa fall kan vara runt 5 %. För att inte betala för mycket är det viktigt att jämföra flera faktureringsbolag mot varandra så att du hittar det som ger bäst erbjudande. Du vill ju ändå få ut så mycket som möjligt av det du tjänat. 

  En sak som kan bli viktig för dig som handlar med företag utomlands, eller som säljer speciella tjänster eller varor med avvikande momssatser är att kontrollera så bolaget du väljer kan hantera det. Vissa enklare faktureringsbolag stödjer endast faktureringar inom Sverige eller EU. På samma sätt finns det också faktureringsbolag som inte kan fakturera för tjänster som har avvikande momssatser. Det går också att byta faktureringsbolag om du ska fakturera flera gånger. Du förbinder dig inte till att använda ett och samma bara för att du börjar med ett. 

  För- och nackdelar med att fakturera utan företag

  Några av de främsta fördelarna med att fakturera utan företag har vi redan varit inne på, men för att det ska vara enklare för dig som står och väger mellan att använda en faktureringstjänst och att starta eget kommer vi ändå gå igenom samtliga fördelar, och nackdelar, igen.

  1. Du behöver inte skapa en faktura: När man fakturerar utan företag behöver man endast underlaget till fakturan. Det behövs alltså ingen fakturamall, och du behöver inte sätta ner tid på att skicka iväg fakturan till kunden efter att du dubbelkollat så att allting stämmer. Är det så att kunden inte betalar fakturan behöver du inte heller skicka ut en påminnelse utan det är sådant som faktureringsbolaget tar hand om. 

  2. Arbetet blir som en anställning: Eftersom du får lön utbetald kommer ditt arbete att likställas vid en anställning. Det har betydelse när din SGI, sjukpenninggrundande inkomst, räknas ut. Visserligen räknas alla inkomster även med när du har egen firma men processen med att skicka in alla underlag till Försäkringskassan är mer omfattande och tidskrävande för egenföretagare.

  3. Du undkommer administration med egenavgifter och skatter: Faktureringsbolaget du har anlitat betalar in alla egenavgifter och skatt, samt arbetsgivaravgifter. Du behöver inte själv föra över pengar till skattekontot utan det här sker automatiskt. 

  Om vi då går vidare till det som är nackdelar med att fakturera utan företag så ser de punkterna ut enligt följande:

  1. Du betalar för att någon annan fakturerar åt dig: Du kan inte fakturera utan företag gratis. De bolag som erbjuder de här tjänsterna tar betalt för sitt arbete och det är du som har jobbat som får betala. Även fast en avgift på exempelvis 5 % kanske inte känns så mycket så blir det ändå stora summor om man fakturerar utan företag ofta och stora belopp. Därför är det sällan klokt att fakturera utan företag om man jämt och ständigt ska skicka fakturor. Det kostar helt enkelt mera än vad det smakar. 

  2. Du får inte göra avdrag: Om man har ett eget företag och köper in inventarier eller varor till företaget får man göra avdrag för dem. Det kan man inte göra om man fakturerar utan företag, även fast det är så att man köpt in någonting till verksamheten man behöver. För att du ska få ersättning för sådana inköp du gör måste du ha avtalat om det med kunden du gör jobbet för. Om de går med på att ersätta dig för inköp ska du uppge de kostnaderna till faktureringsbolaget och så adderar de dem på fakturan. Detta måste dock vara något man kommit överens om med kunden på förhand.

  3. Alla kunder går inte med på att använda faktureringsföretag: Vissa kunder föredrar att ha all respons och kontakt direkt med dig som säljer din tid, produkt eller tjänst. De kanske inte vill att du går genom ett faktureringsbolag och väljer att anlita någon annan för uppdraget istället för att välja dig. 

  Att starta eget företag

  För att kunna fakturera själv måste man vara godkänd för F-skatt. Det kan man bli genom att registrera sitt företag på en hemsida som heter verksamt.se. Man kan registrera sitt företag där oberoende av om man vill ha en enskild firma eller ett aktiebolag. När du har fyllt i alla uppgifter som efterfrågas skickas uppgifterna vidare till Skatteverket för registrering. 

  Om man är i ett stadie där man funderar på om man ska starta eget eller fakturera utan företag är det ofta enskild firma som är den mest lämpliga bolagsformen. Aktiebolag kan man visserligen starta, men om man har så stor verksamhet att det behövs brukar man redan sköta sin fakturering själv. De flesta som väljer att fakturera utan företag är sådana som inte har så många fakturor eller väldigt stora belopp de fakturerar. 

  Det finns två olika skattetyper man kan ansöka om. F-skatt är för dig som endast ska driva din enskilda firma och inte längre vara anställd hos någon. Du ska ansöka om FA-skatt om du vill kombinera företagandet med en löneanställning. Med FA-skatt har du rätt att få lön utbetalt och att fakturera själv.

  När man har eget företag skapar man sina egna fakturor och skickar dem till kunden. Man gör alltså allt arbete utan mellanhand, vilket man använder sig av om man fakturerar utan företag. Det går att använda färdiga faktureringsmallar om man så önskar när man skapar sina fakturor. Att komma ihåg är att fakturor ska ha ett unikt löpnummer och att de numren ska gå i ordning, så att den första fakturan har det lägsta numret och den senaste det högsta. När man skapar en faktura till en kund ska den åtminstone innehålla följande:

  • Information om ifall man är godkänd för F- alternativt FA-skatt
  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Dina kontaktuppgifter
  • En förklaring till vad fakturan gäller
  • Moms för tjänsten/varan
  • Kundens företagsnamn och kontaktuppgifter
  • Kundens organisationsnummer
  • Fakturans betalningsfrist

  Bokföring och egenavgifter för egenföretagare

  En egenföretagare ska bokföra alla affärstransaktioner antingen enligt kontantmetoden eller fakturametoden. Om man använder sig av kontantmetoden, vilket man kan göra om man har en omsättning på mindre än tre miljoner kronor varje år, bokför man transaktionerna när de sker. Alltså – antingen när man betalar en faktura eller när man får betalt. Har man kontanta transaktioner bokförs de senast nästföljande vardag. 

  Använder man fakturametoden så bokför man transaktionerna två gånger, först när fakturan skickas eller tas emot och därefter när den betalas eller när man får betalt. 

  Eget pensionssparande

  Som egenföretagare tjänar man inte in tjänstepension när man fakturerar. Man ska därför starta ett eget pensionssparande. Ofta räknar man med att ifall man sparar omkring 4 % av det man har kvar efter att man betalat alla skatter och andra avgifter, så kommer det täcka in den förlorade tjänstepensionen. Pengarna kan man spara i exempelvis fonder eller aktier, alternativt på ett sparkonto som har en bra ränta. 

  Vad tjänar man när man fakturerar själv?

  Det går inte att säga exakt hur stor procentuell andel av det belopp man fakturerar (exkl. moms) som man får behålla. Det är att rekommendera att man inte tar ut mer än 50 % i eget uttag så att man säkert har pengar kvar till skatter och andra avgifter. Egna uttag är alltså det som motsvarar lön.

  För- och nackdelar med att ha eget företag

  Precis som det finns bra och dåliga saker med att använda en faktureringstjänst finns det också det när man funderar på att starta eget. 

  1. Det är mer ekonomiskt lönsamt

  Du behöver inte betala någon för att fakturera åt dig om du gör det själv. Det belopp du fakturerar är också det som du får in på kontot, utan att någon gör avdrag för att ha utfört en tjänst åt dig. Du får alltså mera pengar i handen om du fakturerar själv jämfört med om du anlitar en faktureringsfirma.

  2. Alla som vill att du fakturerar är med på noterna

  Om du ska utföra ett arbete och uppdragsgivaren vill att du fakturerar för det så kommer inte någon säga nej för att du inte fakturerar utan eget företag. Om du själv är godkänd för F- eller FA-skatt kommer du få jobbet om uppdragsgivaren vill ha dig. Anledningen till att vissa inte vill att man använder faktureringsbolag är att det då är ytterligare en part som blir involverad i uppdraget, och det kan upplevas som mer krångligt. 

  3. Du har rätt att göra avdrag för inköp

  Om du har utgifter förknippade med att du ska kunna utföra ditt arbete så kan du göra avdrag för dem på firman. Behöver du till exempel en dator kan du dra av momsen mot den du debiterar för arbetet du gör. Kostnaden för själva datorn blir också en utgift för företaget.

  Ovanstående är några av de främsta fördelarna med att starta eget istället för att fakturera utan företag. Det som kan upplevas som nackdelar med eget företag är:

  1. Ekonomierna separeras inte om man har enskild firma

  Om man har enskild firma behöver man veta att företagets och den privata ekonomin inte är separata. Hamnar företaget i skuld blir man personligen skyldig att betala skulderna ur egen ficka. 

  2. Administrativt arbete

  Om man har en egen firma och fakturerar själv måste man också göra det administrativa arbetet. Det innefattar exempelvis löpande bokföring, deklarationer, annan redovisning och att betala in egenavgifter till Skatteverket. Handlar man med andra länder inom Europa ska man också skicka in en periodisk sammanställning för varje månad. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Rättigheten till a-kassa kan påverkas både av faktureringsbolag och enskilda företag

  Om man inte fakturerar så pass stora belopp att man klarar sig på sitt företagande utan man parallellt har en vanlig anställning behöver man veta att ens rätt att få a-kassa vid en arbetslöshet kan påverkas både om man startar eget och om man fakturerar utan företag. Huvudregeln är att man inte kan få a-kassa om man har enskild firma, om man inte har tecknat en arbetslöshetsförsäkring för just det ändamålet. Eftersom man ofta bedömer att man bedriver sin egen näringsverksamhet även när man fakturerar genom andra kan även det påverka om man får a-kassa eller inte. 

  Om man har FA-skatt och blir arbetslös kan man lägga sin enskilda firma vilande. Då kan man ha rätt till a-kassa, förutsatt att man inte fakturerar eller återupptar verksamheten igen på flera år. Har man fakturerat utan företag kan man visserligen upphöra med det, men det finns ingen garanti för a-kassan att man inte kommer använda sådana tjänster igen. Det tråkiga med detta är att a-kassan inte kan ge förhandsbesked. Det här har gjort att många som ibland fakturerar för mindre jobb har hamnat i kläm, och det är också någonting som uppmärksammats på regeringsnivå eftersom det gör att många får välja bort att ta emot uppdrag när det finns en risk att förlora a-kassa. Det här har bland annat varit ett känt problem inom kulturbranschen. Därför är det viktigt att noga överväga vad som är det bästa alternativet inte bara nu, utan även långsiktigt, om man parallellt också lönearbetar. 

  Ofta ställda frågor om fakturera

  Meldingsboble
  Vad är fördelarna med att använda en faktureringsagent jämfört med att starta eget företag?

  Fördelarna med att använda en faktureringsagent inkluderar att du slipper krångel med att starta och driva ett eget företag, hantera bokföring, skatter och sociala avgifter. Faktureringsagenten tar hand om administrationen och du kan fokusera på ditt arbete och uppdrag.

  Meldingsboble
  Vilka kostnader är förknippade med att använda en faktureringsagent?

  När du använder en faktureringsagent betalar du vanligtvis en procentuell avgift på fakturabeloppet, som täcker agentens tjänster och hantering av administration, skatter och avgifter. Avgiften varierar mellan olika faktureringsagenter, så det är viktigt att jämföra villkor och priser innan du väljer en agent.

  Meldingsboble
  Vad behöver jag tänka på när jag väljer en faktureringsagent?

  När du väljer en faktureringsagent bör du jämföra avgifter, villkor och eventuella tilläggstjänster som erbjuds. Det är också viktigt att kontrollera att faktureringsagenten är registrerad och har goda referenser, samt att du känner dig trygg med deras tjänster och kommunikation.

  Meldingsboble
  Är det alltid bättre att använda en faktureringsagent än att starta eget företag?

  Det beror på din situation och dina planer. Om du bara vill ta emot betalning för enstaka uppdrag eller inte är säker på om du vill driva ett företag på heltid, kan en faktureringsagent vara ett bra alternativ. Om du däremot har långsiktiga planer och vill ha full kontroll över din verksamhet, kan det vara mer fördelaktigt att starta eget företag.