Byta revisor: En komplett guide

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Går du i tankar om att byta revisor, eller har mandatperioden för den revisor du har haft tagit slut? När ett företag eller förening ska byta revisor behöver ni göra en ny registrering av revisor hos Bolagsverket. Att göra ett byte av revisor är egentligen inte alls svårt, men det finns ändå ett par saker som är bra att veta hur de fungerar. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Så kan du byta revisor

  Ett bolag som behöver en revisor utser revisorn på årsstämman. I mindre aktiebolag, som kanske endast består av dig och en suppleant, är det således egentligen du som sitter i styrelsen och eventuella andra aktieägare som tar ett beslut om vem som ska utses till revisor för verksamheten.

  En revisor utses ofta för en viss mandatperiod. Den brukar uppgå till åtminstone ett räkenskapsår. Det är sällan man byter revisor under ett och samma räkenskapsår eftersom den nya revisorn då inte har samma inblick i verksamheten och det gör att den personens jobb blir knepigare att utföra. 

  Som längst kan man ha en och samma revisor under en mandatperiod på fyra räkenskapsår i rad. När fyra år har gått ska man byta revisor.

  Krav på den som ska utses till revisor

  En auktoriserad revisor är någon som har blivit beviljad behörighet av Revisorsinspektionen. För att en person ska bli auktoriserad måste denne både ha praktisk och teoretisk erfarenhet. Bland annat behöver personen ha relevant utbildning och dessutom ha blivit handledd av en revisor som är auktoriserad.

  För att få vara revisor i ett aktiebolag behöver personen:

  • Vara myndig
  • Vara bosatt inom EES

  En revisor i ett aktiebolag får inte ha en förvaltare, ha rådgivningsförbud eller näringsförbud. Om ett aktiebolag vill anlita en revisor som inte har fått behörighet av Revisorsinspektionen, eller om personen man vill anlita inte är bosatt inom EES, behöver denna göra ett särskilt kunskapsprov. Personen behöver också få dispens från kravet om bosättning som finns i revisorslagen.

  Anmäla byte av revisor

  Om företaget ska byta revisor ska det göras en anmälan till Bolagsverket på hemsidan verksamt.se. Det går att anmäla ändringen på nätet när man har loggat in och bekräftat sin identitet. En anmälan kostar en summa och det beloppet kan tas med i företagets bokföring.

  En revisor kan själv anmäla sin egen avgång. Det är gratis för revisor att göra det och även det görs på verksamt.se. 

  Aktiebolag som inte behöver ha en revisor

  Alla aktiebolag behöver inte ha en revisor. Om bolaget räknas som ett mindre är det valfritt ifall man vill ha en revisor eller inte. Ett mindre aktiebolag är ett sådant som:

  • Har tre eller färre anställda i medeltal
  • Har mindre än 1,5 miljoner kronor i sin balansomslutning
  • Har mindre än tre miljoner kronor i sin nettoomsättning

  Ett aktiebolag som under två, på varandra följande, räkenskapsår bockar av åtminstone två av dessa krav behöver inte ha en auktoriserad revisor. Om aktiebolaget därmed inte bockar av två eller alla punkter behöver det finnas en auktoriserad revisor. 

  Aktiebolag som inte har ett lagstadgat krav om att ha en revisor avsäger sig inte användningen av en revisor per automatik. Det måste finnas ett beslut i bolaget om att det inte ska finnas en revisor. Du som företagare måste dessutom göra en registrering hos Bolagsverket att ni väljer att inte ha en revisor. 

  Ifall du har frågor om när du kan välja bort en revisor i bolaget kan du ha nytta av att läsa mer om detta hos Bolagsverket. Tänk på att även fast ni inte har en revisor i aktiebolaget så måste ni ändå skicka in en årsredovisning varje år.

  Om en revisor avgår innan mandatperioden tar slut

  Även fast en revisor är utsedd på en viss mandatperiod kan uppdraget avslutas i förtid. Det kan antingen handla om att en revisor själv väljer att anmäla till aktiebolaget att uppdraget ska avslutas, eller att du och övriga i bolaget som har valt revisorn väljer att säga upp denne från uppdraget i förtid. 

  När en revisor avgår, oberoende av om det är på eget initiativ eller om styrelsen väljer att säga upp denne, ska det anmälas så snabbt som möjligt till Bolagsverket. När anmälan skickas in behöver antingen du som företagare eller revisorn själv ange vad orsaken till att uppdraget har avslutats är. 

  I samband med avgången ska den tidigare revisorn också skicka in en redogörelse för den granskning av företaget som hen har gjort hittills.

  Om aktiebolaget inte har en revisor och behöver en

  Ibland kan det hända att ett aktiebolag inte har en revisor och inte hittar en som är lämplig. Om lagstiftningen gör gällande att bolaget ska ha en revisor måste en sådan ändå utses. Om det här är fallet för dig och ditt företag kan du göra en ansökan hos Bolagsverket om att de ska utse en revisor till bolaget. 

  Det kostar ingenting att göra en ansökan, men däremot måste aktiebolaget betala revisorn som utses för den arbetstid hen har i och med uppdraget.

  När ska man byta revisor?

  Att veta när man ska byta revisor är inte alltid enkelt. För att göra det lite lättare för dig som företagare har vi därför sammanställt ett par punkter som du kan gå igenom för att välja rätt revisor för företaget. 

  En anledning till att många väljer att byta revisor är att kostnaderna för revisionen blev större än vad de hade förväntat sig, att deadlines inte höll eller att kommunikationen mellan företagets ledning och revisorn var bristfälliga. Alla dessa är skäl nog till att överväga om det är läge att byta revisor. 

  Fundera över följande saker när du ska välja revisor till ditt företag:

  1. Kan revisorn arbeta på distans?
  Vill du ha en revisor som finns på samma ort som du eller går det bra att ha en som verkar på distans? I den moderna värld vi lever i idag är det allt vanligare att företag anlitar en revisor som verkar på distans. Anledningarna till det här är många.

  För det första kommer du kunna välja en revisor som har specialistkompetens inom ditt område, snarare än att du är tvungen att välja den revisor som finns på orten där du bor. För det andra debiterar en revisor som arbetar på distans ofta ett lägre pris än någon som kräver tillgång till ett fysiskt kontor. Även fast revisorn arbetar på distans behöver det inte innebära att er kommunikation kommer vara sämre än om revisorn hade varit fysiskt på plats. 

  2. Kan revisorn få behörighet och inloggningsuppgifter för att komma åt räkenskaper?
  Om möjligt är det alltid att rekommendera att revisorn får tillgång till alla räkenskaper i realtid. Det kommer underlätta för revisorn i och med att denne kan följa med företagets transaktioner kontinuerligt. Det besparar även dig som företagare tid då du inte behöver skicka in alla dokument och affärshändelser manuellt till revisorn.

  3. Vilket slags engagemang vill du ha från revisorn?
  Se till att du är tydlig med vad du förväntar dig av en revisor. En revisor finns till för så mycket mer än att bara skicka in en revisionsberättelse när verksamhetsåret är slut och årsredovisningen är upprättad. Ta din tid att fundera över hur en revisor kan underlätta och understödja verksamheten i ditt företag och leta därefter efter en revisor som kan leva upp till de önskemålen. 

  En bra revisor kan mycket mer än att bara granska årsredovisningen. De kan också ge förslag på hur verksamheten kan bli mer effektiv för att företaget ska kunna växa. Ju tydligare du som företagare kan vara med vad du önskar en revisor ska hjälpa dig med, desto lättare kommer det vara att avgöra vem som är rätt val. 

  I samtal med tilltänkta revisorer kan det också vara klokt att fråga om deras nuvarande arbetsmängd. Vill du ha mer hjälp och revisorn du funderar på att anlita redan har mycket jobb finns det en risk för att denne inte kommer kunna fokusera på din verksamhet på ett önskvärt sätt. 

  4. Personval eller revisionsbyrå?
  Du kan välja mellan att antingen anlita en person eller att anlita en revisionsbyrå. I vissa lägen är det mer fördelaktigt att välja en revisionsbyrå eftersom det innebär enklare processer ifall revisorn byter byrå eller går i pension. På de flesta revisionsbyråer går det att välja en person som ska vara den revisor som har huvudansvar.

  Även fast det ibland är smidigare att anlita en revisionsbyrå behöver det inte vara det bästa valet. En frilansande revisor som arbetar i egen regi gör att du har möjlighet att hitta precis den person du letar efter vad gäller kompetens och erfarenhet. Överväg därför vad du värderar högre innan du bestämmer dig för var du ska leta efter din nya revisor. 

  5. Kostnad för revisor
  Hur mycket du kommer bli debiterad för en revisors arbete varierar kraftigt både mellan revisorer och revisionsbyråer. Det kan vara svårt att få en tydlig bild av vad prislappen kommer bli i slutändan eftersom det är svårt att på förhand veta hur mycket jobb revisorn kommer göra.

  För att revisionen inte ska överraska dig prismässigt ska du begära så tydliga kostnadsförslag som möjligt. Begär offerter från flera revisorer och byråer och jämför dem med varandra. När du går igenom offerterna är det viktigt att du noga läser igenom vad som specificeras i dem så att du vet vilka tjänster som faktiskt ingår i erbjudandet och vilka du kanske kommer få betala extra för. 

  Tänk även på att det finns moderna revisorer som arbetar på distans och som numera erbjuder hjälp enligt andra prismodeller. Det blir bland annat allt mer vanligt att revisorer arbetar till en kostnad per timme och att du kan välja själv när och vad du vill ha hjälp med, eller att de debiterar dig ett fast pris varje månad oberoende av hur mycket tid de lägger ner.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Skillnad på redovisning och revision

  Sist och slutligen vill vi påminna om att det finns en skillnad mellan redovisning och revision. Varje år ska ett aktiebolag skicka in sin årsredovisning. Den kan tas fram av en redovisningskonsult eller någon annan med rätt kompetens. Det är sedan revisorns uppgift att granska årsredovisningen och att skriva en revisionsberättelse. 

  En revisor får inte ta hand om företagets räkenskaper utan ska verka oberoende. Därför får denne inte ansvara för bokföringen. Vill du hitta en bra redovisningskonsult till ditt företag som kan ta hand om den löpande bokföringen och räkenskaperna ser vi fram emot att ta emot en förbehållslös offertförfrågan så vi kan matcha ihop dig med bra kandidater.

  Ofta ställda frågor om byta revisor

  Meldingsboble
  När är en lämplig tidpunkt att byta revisor?

  En lämplig tidpunkt att byta revisor kan vara efter att årsredovisningen och revisionen är klar för det senaste räkenskapsåret, för att undvika eventuella komplikationer i pågående arbete.

  Meldingsboble
  Vilka steg bör jag följa för att byta revisor?

  För att byta revisor bör du först kontakta din nuvarande revisor och informera om ditt beslut. Därefter bör du hitta en ny revisor, skriva ett revisionsavtal med den nya revisorn och slutligen anmäla bytet till Bolagsverket.

  Meldingsboble
  Hur kan jag hitta en ny revisor som passar mitt företags behov?

  För att hitta en ny revisor som passar ditt företags behov kan du be om rekommendationer från ditt nätverk, söka på nätet eller använda en tjänst som hjälper dig att hitta en lämplig revisor baserat på dina krav och preferenser.

  Meldingsboble
  Vad ska jag tänka på när jag byter revisor?

  När du byter revisor är det viktigt att säkerställa att den nya revisorn har rätt kompetens och erfarenhet för att hantera ditt företags redovisning. Dessutom bör du överväga kostnader, tillgänglighet och kommunikationsförmåga hos den nya revisorn innan du fattar ditt beslut.