Bokföring till fast pris – en bra idé? Allt du behöver veta

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Vad innebär det att köpa bokföring till ett fast pris, och är det en bra idé att göra det? Att välja rätt slags bokföringshjälp är viktigt för alla företag oavsett deras storlek. Den prismodell du väljer kommer påverka arbetsflödet och ekonomin i företaget. I den här texten kommer du få läsa om när det är fördelaktigt att välja att köpa bokföring till ett fast pris och när det kan vara bättre att välja en annan prismodell. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vanliga prismodeller för bokföring

  Redovisningskonsulter kan debitera för sitt arbete på olika sätt. Att känna till de vanligaste prismodellerna kan göra det enklare för dig som företagare att välja den som är mest lämplig för att företaget ska få ut så mycket värde som möjligt av de tjänster ni köper.

  • Debitering per timme
   Om du köper hjälp med bokföringen till ett timpris kommer du betala för den faktiska tid som redovisningskonsulten lägger ner på arbetet. Väljer du att köpa hjälp med bokföring per timme har du sämre kontroll över hur mycket tid som kommer gå åt till arbetet, och därmed också svårare att på förhand få veta vilka utgifter företaget kommer ha för bokföring. Debitering per timme innebär således att kostnaderna för bokföring kan variera kraftigt från månad till månad.
  • Prissättning som är värdebaserad
   Värdebaserade prissättningar innebär att redovisningskonsulten debiterar företaget en summa som baserar sig på det värde tjänsten har för dig som kund. Väljer du denna prismodell är det viktigt att på förhand avtala om vilket pris tjänsten ska kosta och vad som ingår i den. Redovisningskonsulten kommer inte räkna in hur lång tid arbetet har tagit, vilket kan innebära att prismodellen upplevs som oklar och inte tillräckligt transparent.
  • Bokföring till ett fast pris
   Om man köper bokföring till ett fast pris betyder det att tjänsterna kommer kosta samma sak varje månad. Fast pris kan både appliceras på bokföring, redovisning och löneuträkningar. 

  Fördelar med att köpa bokföring till ett fast pris

  Att köpa bokföring till ett fast pris är på många sätt en bra idé och ger ett mervärde både till företaget och redovisningskonsulten. För redovisningskonsulten som ska utföra själva bokföringen finns det en motivation att arbeta så effektivt som möjligt, vilket det inte finns på samma sätt om man köper bokföring till ett timpris. Konsulten vet dessutom vilken inkomst denne kommer ha varje månad och kan därmed känna en större trygghet att leverera kvalitet för att företaget ska vilja anlita denne även i fortsättningen. 

  Företaget och redovisningskonsulten kommer överens om kostnaden på förhand. Det innebär flera fördelar. Bland annat kan företaget:

  • Betala för bokföring flera månader i förväg
  • Ha koll på sina utgifter för bokföring på ett tydligt sätt
  • Skapa en bra kontakt och samarbete med redovisningskonsulten

  Bokföring till fast pris möjliggör anpassade paketlösningar

  Om du och ditt företag väljer att köpa bokföringshjälp till ett fast pris är det väldigt enkelt för er att få en paketlösning som är anpassad efter era specifika behov och förutsättningar. Det innebär att ni kan anlita en redovisningskonsult som gör precis det ni önskar att denna gör. Tack vare det kommer ni kunna arbeta mer effektivt och endast göra sådant ni själva vill, medan redovisningskonsulten tar hand om allt annat. 

  Att det går att få specifika paketlösningar om ni köper bokföring till ett fast pris ger er tid att avsätta på andra saker som ni vill uppnå i företaget, oberoende av om det handlar om att öka omsättningen eller att expandera verksamhetsområdet. 

  En del redovisningskonsulter erbjuder dessutom företagsrådgivning och kan bistå med att bland annat:

  • Förbättra kassaflödet
  • Planera en hållbar budget för företagets framtid
  • Utföra konkurrentanalyser
  • Göra prognoser

  En stor fördel med att välja bokföring till ett fast pris är därmed långsiktigheten. Ett långsiktigt samarbete med en och samma redovisningskonsult kommer ge rätt förutsättningar för att ni ska kunna driva företaget framåt i en önskvärd riktning.

  Situationer när bokföring till fast pris inte är fördelaktigt

  På samma sätt som det finns många fördelar med att köpa bokföring till ett fast pris finns det också situationer när det inte nödvändigtvis är det bästa valet för ett företag. I grund och botten handlar det om att du som företagare behöver kartlägga dina behov, men också räkna ut vilka administrativa och ekonomiska fördelar det finns med olika prismodeller när du ska anlita bokföringshjälp. 

  Ett par situationer när bokföring till ett fast pris inte är det bästa valet kan till exempel vara:

  1. Om företaget endast vill ha hjälp ibland

  En del företag föredrar att sköta största delen av sin löpande bokföring på egen hand. Om ditt företag arbetar så är det inte alltid bäst att välja bokföring till ett fast pris. Detta eftersom det helt enkelt kan bli dyrare att köpa bokföring till ett fast pris varje månad än det är att istället anlita en redovisningskonsult på timmar när dennes kunskap väl är behövlig.

  Företag som endast vill ha hjälp vid mer stressiga perioder, exempelvis när årsbokslut ska tas fram, kan med fördel välja en annan prismodell än bokföring på löpande basis till ett fast pris. 

  2. Om företaget har en liten omsättning och få transaktioner

  Om det är så att företaget har få transaktioner, eller om omsättningen generellt sett brukar vara låg, kan det ibland vara bättre att välja bokföring till ett timpris. Då är det också lättare att anpassa mängden bokföringshjälp man väljer att köpa än om man har avtalat om ett fast pris som löper flera månader i sträck. 

  3. Om omfattningen på arbetet varierar kraftigt

  En del företag kan ha många transaktioner vissa tider under året, medan de inte har några transaktioner alls andra perioder. Om omfattningen på arbetet en redovisningskonsult ska göra varierar kraftigt från månad till månad behöver man överväga om ett fast pris är rätt val.

  En redovisningskonsult baserar sina erbjudanden på den förväntade arbetsmängden, och om det då är vissa månader som det finns mer att göra medan andra är mycket lugnare kan den slutgiltiga prislappen bli högre om du väljer bokföring till ett fast pris. 

  Det går naturligtvis att i samråd med redovisningskonsulten komma fram till ett fast pris som baserar sig på en större del av verksamhetsåret än att man räknar ut priset månadsvis. Får man ett sådant erbjudande som känns bra går det också att välja bokföring till fast pris.

  Att tänka på när du ska välja redovisningskonsult

  Om du efter att ha övervägt de olika prismodellerna kommer fram till att ett fast pris för bokföring är bäst behöver du också hitta rätt redovisningskonsult. När du ska välja redovisningskonsult kan du utgå från de här punkterna för att lättare kunna avgöra om konsulten är rätt för företaget. 

  1. Vad ska ingå i tjänsten?
   Det första steget är alltid att kartlägga vilka behov företaget har. Sträva efter att hitta en redovisningskonsult som kan bistå med just de sakerna. Ju tydligare du kan vara när du skickar in en offertförfrågan desto enklare är det också för redovisningskonsulten att avgöra vilket pris de debiterar för tjänsterna. 
  2. Behöver redovisningskonsulten ha specialistkompetens?
   Önskar du att redovisningskonsulten ska ha kunskap inom något speciellt område? Vissa företagare samarbetar gärna med konsulter som har erfarenhet av samma bransch som de själva är verksamma i. Det är inte nödvändigtvis ett krav att redovisningskonsulten ska ha insikt i branschen, men för vissa kan det vara av vikt. Det gäller framförallt om man vill anlita konsulten för andra tjänster än endast för bokföring.
  3. Hur önskar du att samarbetet med redovisningskonsulten ska se ut?
   Vill du inleda ett långsiktigt samarbete med redovisningskonsulten eller behöver du endast hjälp en kortare tid? Om du vill inleda ett mer långsiktigt samarbete där redovisningskonsulten blir en självklar del av verksamhetens utveckling är det viktigt att välja en konsult som intresserar sig för just ditt företag. 
  4. Vill du inleda samarbetet med en provperiod?
   Fundera på om du vill inleda samarbetet med en provperiod. Det kan både vara fördelaktigt för dig och för den konsult som anlitas. En vanlig längd på en provperiod brukar vara allt mellan 3 – 6 månader. Under den här perioden får både företaget och redovisningskonsulten en chans att känna om samarbetet fungerar bra för båda parter.

  Vad ska ingå i ett avtal med redovisningskonsulten?

  När du har hittat en lämplig redovisningskonsult och ni har kommit överens om ett pris för tjänsterna är det viktigt att ni båda vet vad som ingår i arbetet. Det är bra att komma överens om när arbetet senast ska slutföras varje månad och när redovisningskonsulten behöver få den dokumentation som är nödvändig för att jobbet ska kunna slutföras i tid. 

  Det här innebär bland annat att ni ska komma överens om när och hur redovisningskonsulten får tillgång till kvitton, fakturor och andra dokument som rör ekonomin i företaget. Både för dig som företagare och för redovisningskonsulten är det fördelaktigt att vara så tydlig som möjligt i ansvarsfördelningen och i villkoren. Tydlighet gör att du som företagare kan känna dig trygg med att allting blir gjort i tid, och redovisningskonsulten kan planera sitt arbete och utföra det på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Bokföring till fast pris på distans

  Att ta sig tid att fundera över vilken slags bokföringshjälp som är bäst för företaget kommer betala av sig i det långa loppet, både vad gäller företagets utveckling och ekonomisk trygghet. För att sammanfatta det hela är det en bra idé att välja bokföring till ett fast pris om:

  • Du vill ha en tydlig överblick över vilka kostnader bokföringen kommer innebära varje månad
  • Om du vill ha ett långsiktigt samarbete med en och samma redovisningskonsult
  • Om företaget har speciella behov och vill ha en anpassad paketlösning som redovisningskonsulten ska ansvara för

  Vill du hitta den perfekta redovisningskonsulten kan du vända dig till oss. När du skickar in en förfrågan på vår hemsida kommer vi skicka den vidare till kunniga redovisningskonsulter som kan bistå med precis de saker företaget behöver hjälp med. 

  En stor fördel med att gå genom oss när du vill hitta en redovisningskonsult är dessutom att konsulterna arbetar på distans. Det i sig innebär att de erbjuder sina tjänster till betydligt lägre kostnader än om du hade behövt hyra in någon som också ska ha en kontorsplats på företaget. 

  Att anlita en redovisningskonsult som arbetar på distans betyder också att du kan välja den konsult som har nödvändig och rätt kompetens. Du är inte bunden till att anlita en av de redovisningskonsulter som finns på orten där företaget finns. 

  Vi gör det enklare både för företag och redovisningskonsulter att komma i kontakt med varandra. Välkommen att skicka in din förfrågan idag så hämtar vi in kostnadsfria och förbehållslösa offerter å dina vägnar.

  Ofta ställda frågor om bokföring

  Meldingsboble
  Vilka fördelar finns med att använda sig av bokföring till fast pris?

  Fördelarna med bokföring till fast pris inkluderar förutsägbara kostnader, enklare budgetering, och att du slipper överraskningar i form av plötsliga kostnadsökningar. Det kan även underlätta samarbetet med din redovisningskonsult, eftersom fokus ligger på kvaliteten av tjänsterna snarare än antalet arbetstimmar.

  Meldingsboble
  Hur bestäms priset för bokföring till fast pris?

  Priset för bokföring till fast pris bestäms utifrån flera faktorer, såsom företagets storlek, antal verifikationer, och komplexiteten i bokföringen. En redovisningskonsult kommer att analysera ditt företags specifika behov och ge dig en offert baserad på dessa faktorer.

  Meldingsboble
  Ingår det några andra tjänster i bokföring till fast pris?

  Det kan variera mellan olika redovisningskonsulter, men ofta inkluderar bokföring till fast pris även andra tjänster såsom rådgivning, årsredovisning, och momsdeklaration. Det är viktigt att förtydliga vilka tjänster som ingår i det fasta priset när du diskuterar avtalet med din redovisningskonsult.

  Meldingsboble
  Hur kan jag hitta en redovisningskonsult som erbjuder bokföring till fast pris?

  För att hitta en redovisningskonsult som erbjuder bokföring till fast pris kan du söka på nätet, fråga andra företagare om rekommendationer eller kontakta branschorganisationer som Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Jämför flera olika konsulter och be om offerter för att hitta det bästa alternativet för ditt företag.