Billig redovisningskonsult: Så här kan du minska kostnaden för redovisning

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Redovisning är något som alla företag måste göra på ett eller annat sätt – det kommer man inte undan. Men däremot kan man absolut minska kostnaden för detta mödosamma arbete om man hittar en billig redovisningskonsult eller drar nytta av andra smarta tillvägagångssätt. Det kan dock vara svårt att veta i vilken ände man ska börja och vad som är bäst för just ditt företag. I den här artikeln kommer vi att ge tips på hur du ska tänka och vilka punkter man kan förändra för att få en billigare redovisning. Läs vidare!

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad är redovisning?

  Redovisning innebär att ett företag samlar in och registrerar all ekonomisk information som händer under året i bolaget. In- och utbetalningar, kvitton, fakturor, skatter, löner etc. Allt måste registreras i ett digitalt bokföringssystem löpande under året och underlaget måste även sparas fysiskt i pärmar, arkiv och mappar. Redovisning innefattar även bokslut och årsredovisning, vilket du kan läsa mer om under nästa rubrik. 

  Alla företag och ekonomiska föreningar måste redovisa sin ekonomi, men alla bolag måste inte göra revision, vilket innebär att en revisor tas in för att se över årsredovisningen och bokslutet innan det skickas in till Bolagsverket och registreras. Vilka bolag som måste göra revision kan du också läs mer om längre ner i denna artikel. 

  Redovisning är ett ganska mödosamt arbete för en ensamföretagare eller ett mindre bolag och därför anställer man ofta en redovisningskonsult som tar hand om den biten. Då får styrelsen mer tid över att fokusera på hur företaget ska växa och utvecklas, samt även mer tid över för exempelvis personalfrågor, arbetsmiljö och annat viktigt.

  Bokslut och årsredovisning

  Visst är den löpande redovisningen i ett företag ett stort jobb, men när det drar ihop sig mot slutet av året så är det dags för den sammanfattande årsredovisningen och bokslutet. Det är alltså en sammanställning av all den ekonomiska information man bokfört under året som bland annat ger en indikation på om bolaget gått plus eller minus och i så fall hur mycket. 

  Alla företag och ekonomiska föreningar måste göra en årsredovisning och ett bokslut men alla måste inte skicka in den till Bolagsverket. Denna myndighet registrerar alla bokslut och gör dem offentliga så att alla kan ta del av dem, vilket är intressant för investerare etc.

  Helt nya bolag behöver inte skicka in något bokslut till Bolagsverket de två första åren. Företag som under 2 års tid inte nått upp till en nettoomsättning på minst 80 miljoner kronor eller inte haft minst 50 anställda under samma tidsperiod behöver inte heller skicka in sin årsredovisning.  

  Hur mycket kostar redovisning för ett företag?

  Beroende på vilken väg man väljer att gå så varierar kostnaden för redovisning för ett företag. Gör du jobbet själv behöver du inte hyra in någon redovisningskonsult, men då kanske du går back på andra områden som gör att intäkterna sjunker. Det är som sagt ett stort jobb att bokföra alla ekonomiska händelser i ett bolag och om man ska kunna fokusera ordentligt på den punkten kan man inte ha för många bollar i luften. 

  De flesta mellanstora företag anlitar en redovisningskonsult som arbetar hel- eller deltid med bokföringen. Här kan man då välja på två kostnadsnivåer beroende på om ni väljer en kvalificerad redovisningskonsult eller en auktoriserad redovisningskonsult. Den senare är ett dyrare alternativ, men då får du en konsult som är auktoriserade via någon av de två branschorganisationerna i landet. Vilket är en stämpel på att hen verkligen kan sitt jobb. 

  • Kvalificerad redovisningskonsult: 500-700 kr per timme
  • Auktoriserad redovisningskonsult: 1 000 – 1 500 kr per timme

  Däremot kan en kvalificerad konsult vara minst lika duktig och seriös. Auktoriseringen är inget som sker per automatik utan något man måste ansöka om själv som redovisningskonsult. Om alla redovisningskonsulter på en byrå är auktoriserad är det en auktoriserad redovisningsbyrå. 

  Måste man anställa en redovisningskonsult?

  Måste man då anställa en redovisningskonsult? Svaret är nej, det beror på storleken på ditt företag och hur mycket annat du har att göra. I starten är det inte så mycket som ska redovisas, men allt eftersom företaget växer kan redovisningen bli allt mer tidskrävande och till och med frustrerande. 

  Att hyra in en duktig redovisningskonsult kan många gånger vara en välbehövd investering, men för vissa mindre bolag är det faktiskt inte nödvändigt. Har du svårt för siffror och räkenskap är dock kanske bäst att anlita någon som har siffror som yrke.

  Företag som måste göra revision enligt lag

  I november 2010 infördes en ny lag i Sverige som var tänkt att göra det mer lönsamt för företagare att driva bolag i Sverige. Denna lag innebär att i stort sett alla företag med en årsomsättning på upp till 3 miljoner kronor eller högst 3 anställda inte behöver göra revision inför bokslutet. Detta sparar man in runt 12 700 kr på i genomsnitt per år. Inte så dumt och många bäckar små som man brukar säga. Denna “bäck” är dock inte så liten.

  Hur du kan minska kostnaden för redovisning – 4 bra tips

  Om du undrar hur du ska gå tillväga för att minska kostnaden för din redovisning så kommer här några användbara tips. För det första måste man titta på vilken typ av bolag man har och vad som är värt att satsa på. Har du som sagt ett väldigt litet företag med låg omsättning är det inte nödvändigt att anställa en konsult som sköter redovisningen, men man kan absolut göra det ändå! Däremot är det inte så kostnadseffektivt. Här kommer nu våra 4 bästa tips på hur du kan sänka kostnaderna för din redovisning.

  1. Hyr in en kvalificerad billig redovisningskonsult istället för en auktoriserad

  Skillnaden på kvalificerade och auktoriserade redovisningskonsulter är egentligen bara ett certifikat som konsulten själv måste ansöka om hos någon av de olika branschorganisationerna FAR eller SRF. Kunskapen och erfarenheten kan vara densamma. En konsult som arbetat i 15 år med endast nöjda kunder kan ha samma eller till och med mer erfarenhet än en auktoriserad konsult. 

  Om du hör efter bland dina företagarvänner eller andra bekanta kan du få bra tips på billiga redovisningskonsulter som inte är auktoriserade och som kan göra ett utmärkt jobb ändå. Här kan du spara in mellan 500-1 000 kr i timmen på att bara skippa det där certifikatet. Har du gjort din research bra så kan detta bli en riktigt bra investering som innebär att du sparar tusentals kronor på ett år!

  2. Är ni ett litet företag – då kan ni skippa revisionen

  Alla företag måste inte anlita en revisor inför bokslutet och årsredovisningen, vilket sparar in massor med pengar – ja hela 12 700 per år i genomsnitt, som vi redan nämnt här ovan. Det finns en svensk lag från 2010 som innebär att alla bolag med en årsomsättning under 3 miljoner eller max 3 anställda inte behöver göra revision

  Här har man möjligheten att göra stora besparingar, men om man inte känner till lagen kanske man anlitar en revisor i onödan. Vilket annars är en jättestor kostnad men också lite beroende på vilken ordning du har på bokslutet när hen träder in. Om revisorn måste lägga massor med timmar på att reda ut felaktigheter kommer du att få betala mer. Så man tjänar alltid i längden på att hålla ordning på ekonomin och alla papper under årets gång och inte låta saker släpa efter, även om du inte behöver anlita någon revisor.

  3. Se till att allt är i sin ordning inför bokslut och revision – då går det fortare för revisorn

  Vi fortsätter på spåret med revision. Är kanske det så att ditt bolag är så pass stort att ni måste göra revision varje år, eller är detta kanske första året? Oavsett vilket så finns det som sagt pengar att spara här också. Om inte redovisningskonsulten eller ni själva gjort ett noggrant, korrekt och tydligt jobb med att redovisa alla ekonomiska händelser under året kommer revisorn att få mycket göra. Detta är aldrig positivt för ett företags kassa eftersom ju fler timmar ni måste betala revisorn för desto dyrare blir slutnotan. 

  Revisorer tar en ganska hög timpeng kring 1 000 – 1 500 kr och detta är inget man vill dra ut på i onödan. Se helt enkelt till att alla papper och bokföringssystem stämmer överens och att allt är i sin ordning – innan revisorn kommer in i bilden. Hens jobb är inte att göra årsredovisningen åt er (det är redovisningskonsultens jobb), revisorn ska bara gå in som en kontrollerande part och se över det färdiga arbetet, vilket vanligen inte behöver ta så hemskt många timmar beroende på bolagets storlek och engagemang. 

  4. Göra jobbet själv – kan dock vara enormt tidskrävande

  Innan man funderar på att göra hela jobbet med redovisningen själv eller själva inom bolaget måste man vara medveten om hur mycket jobb det faktiskt är. I starten av ett bolag kan man göra det inom företaget men efter hand blir det svårt att fokusera på allt annat när ekonomin tar upp all eller stor del av tiden. Till en början kanske det är ett sätt att spara in pengar men när bolaget växer kan det snarare bli så att man skjuter sig själv i foten och hamnar efter på andra områden som är viktiga för företagets utveckling.

  Redovisningskonsulten tar över tyglarna vad det gäller allt som har med redovisning att göra inklusive bokslut, skatter och årsredovisningar. Ibland kan hen även hantera lönerna i företaget. Om revision ska göras efter att konsulten är klar så hyr man in en revisor som ser över bokslutet innan det skickas in till Bolagsverket. Kontentan blir alltså att ni i början kan spara in pengar på att göra jobbet själva, men om företaget växer blir detta allt mer ohållbart. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Sammanfattning

  Som avslutning kan vi konstatera att redovisning är ett stort område som kräver sin tid och engagemang. Något som inte alla företagare har, beroende på bolagets storlek. Genom att hyra in en kvalificerad redovisningskonsult istället för en auktoriserad kan man spara in flera tusenlappar om året och jobbet behöver inte bli sämre gjort för det. När du använder den auktoriserade varianten får du bara ett bevis på att de blivit godkända av en branschorganisation, men kompetensen kan vara densamma som hos den kvalificerade konsulten utan certifikatet. Båda varianterna är fullt lagliga i Sverige.

  Att ha ordning och reda på ekonomin och redovisningen är A och O om man vill spara in pengar på revisionen som är timbaserad och är man ett litet bolag som omsätter mindre än 3 miljoner på år behöver man inte ens göra någon revision, vilket sparar dig 12 700 kr om året i genomsnitt eftersom man inte behöver anlita en revisor. Vi kan också konstatera att göra jobbet själv kan fungera och vara ett sätt att spara pengar i början, men inte när bolaget växer och blir större. Att anlita en billig och bra redovisningskonsult är oftast ett smart alternativ!

  Ofta ställda frågor om billig redovisningskonsult

  Meldingsboble
  Vad bör jag tänka på när jag väljer en billig redovisningskonsult?

  När du väljer en billig redovisningskonsult är det viktigt att kontrollera deras erfarenhet, referenser, och kompetens inom ditt företags bransch. Priset är viktigt, men det är också viktigt att säkerställa att konsulten kan erbjuda de tjänster och den kvalitet som ditt företag behöver.

  Meldingsboble
  Vilka tjänster kan jag förvänta mig från en billig redovisningskonsult?

  En billig redovisningskonsult kan erbjuda grundläggande tjänster som löpande bokföring, rapportering, momsdeklarationer, och skattedeklarationer. Det är dock viktigt att förstå att priserna kan variera beroende på tjänsternas omfattning och kvalitet.

  Meldingsboble
  Kan jag lita på kvaliteten hos en billig redovisningskonsult?

  Kvaliteten hos en billig redovisningskonsult kan variera. Det är därför viktigt att noga undersöka deras erfarenhet, referenser och tidigare arbete innan du anlitar dem. Ett lågt pris är inte alltid en garanti för låg kvalitet, men det är viktigt att vara noggrann i ditt urval.

  Meldingsboble
  Är det möjligt att förhandla om priset med en redovisningskonsult?

  Det kan vara möjligt att förhandla om priset med en redovisningskonsult, men det beror på konsulten och deras prissättning. Om du har en tydlig bild av ditt företags behov och budget kan du diskutera detta med redovisningskonsulten och se om det finns utrymme för förhandling. Det är dock viktigt att komma ihåg att kvalitet och kompetens inte bör offras för ett lägre pris.