Auktoriserad Redovisningskonsult: Så blir du det, lön, arbetsuppgifter

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Har du sedan flera år arbetat som redovisningskonsult och vill ha mer betalt samt en stämpel på att ditt arbete är professionellt och bra utfört? Då kan du bli en så kallad auktoriserad redovisningskonsult. Men hur blir man en auktoriserad redovisningskonsult och vad innebär det? Läs vidare så ska vi förklara och förenkla hela processen för dig så att du vet vilka steg som måste tas om du vill vandra den vägen!

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

  Att bli en vanlig redovisningskonsult kräver inte samma åtgärder som att bli en auktoriserad redovisningskonsult. Auktoriseringen är ett bevis på att dina tjänster håller en viss standard och kvalité samt att du har vissa teoretiska kunskaper i kombination med praktisk erfarenhet. När du har denna “stämpel” kan du automatiskt ta högre betalt av kunden och har du dessutom extra lång erfarenhet kan du öka intäkterna ytterligare på grund av detta. Auktoriseringen brukar bli ett naturligt steg efter att du arbetat några år (minst 3) på en redovisningsbyrå som extern konsult. Även hela redovisningsbyråer kan ansöka om att bli auktoriserade.

  Vad gör en auktoriserad redovisningskonsult?

  Att vara en auktoriserad redovisningskonsult skiljer sig inte så hemskt mycket från originaltiteln redovisningskonsult. Det är samma uppgifter som utförs i praktiken och att ha detta yrke innebär en hel del praktiskt arbete med deklarationer, bokslut, moms och årsredovisningar med mera. Kommer man direkt från sin civilekonomutbildning och ut i arbetslivet som konsult kan det bli en stor omställning eftersom det är mycker mer praktiskt än vad man kanske tror eller förväntar sig efter en lång teoretisk utbildning. Som redovisningskonsult oavsett om du är auktoriserad eller ej, kan du arbeta antingen som egenföretagare eller söka jobb på en redovisningsbyrå.  

  Det finns många olika typer av redovisningskonsulter som jobbar inom olika områden. Du kan till exempel jobba mer brett som administratör för ett helt företag i kombination med redovisning etc. Eller så specialiserar du dig på ett specifikt område som exempelvis koncernredovisning eller löner. Man kan även arbeta inom företagsrådgivning och affärsutveckling som specialområde. 

  Det finns många möjligheter inom yrket som gör det enklare att anpassa ditt arbete utefter din personlighet och intressen. Med andra ord så kan det finnas intressanta områden att specialisera sig på och du måste inte nödvändigtvis syssla med de klassiska redovisningskonsult-uppdragen. Kanske du har en talang för ett specifikt område och kan göra det till din grej.  

  Revisor eller redovisningskonsult – vad är skillnaden?

  En del vill gärna blanda ihop begreppen revisor med redovisningskonsult, trots att det inte är samma sak. Det finns viktiga skillnader. En redovisningskonsult gör det praktiska arbetet med bokslut, årsredovisning etc. Revisorn är den yrkesroll som sedan kontrollerar att det gått rätt till innan det skickas in till Bolagsverket.

  Många företagare kallar ibland sin redovisningskonsult för “revisorn”, vilket då är felaktigt eftersom revisorn är den kontrollerande aktören, inte administratören så att säga.    

  Vad krävs för att bli en auktoriserad redovisningskonsult?

  Det finns två branschorganisationer för dig som arbetar inom redovisning; Srf och FAR. Vilken du är ansluten till har ingen större inverkan men du ska följa olika regelverk beroende på vilken organisation du tillhör. För SRF heter regelverket REX och för FAR heter det REKO. Du ansöker om att bli auktoriserad redovisningskonsult antingen hos srfkonsult.se eller hos far.se beroende på vilket du tillhör sedan innan. Men du kan också byta branschorganisation.

  Antagningskrav för att bli auktoriserad redovisningskonsult via SRF

  Tillhör du organisationen SRF ska du uppfylla följande antagningskrav för att få göra examensprovet som sedan kan göra dig till auktoriserad redovisningskonsult om du klarar provet. 

  Du behöver antingen:

  • Uppfylla de teoretiska kraven på srf:s hemsida och ha tre års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult
  • Ha minst åtta års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult
  • Vara auktoriserad via FAR och flytta din auktorisation till Srf konsulterna

  Du anses ha praktiskt erfarenhet om:

  • Är anställd på redovisningsföretag/revisionsbyrå eller driver eget redovisningsföretag.
  • Arbetar löpande med redovisning, avstämningar, rapportering till kund, bokslut, årsredovisning, deklarationer och rådgivning.
  • Har fullt eget kundansvar till externa företag, alltså inte enbart det egna företaget eller den egna koncernen.

  Har du arbetat som redovisningskonsult under minst 8 års tid kan du slippa en del av de formella utbildningskraven och bli auktoriserad ändå. Detta kallas för 8-årsregeln. Du måste dock uppfylla de grundläggande kraven och även skicka in en ansökan. Som avslutning gör du ett examensprov för att få ditt certifikat. Ett bra alternativ för dig som redan har extra lång erfarenhet och bra kunskaper inom området.

  Utbildningskrav för SRF-auktorisering

  De utbildningskrav som ställs på dig för att få examineras till en auktoriserad redovisningskonsult via SRF är något av följande, plus praktik i minst 3 år:

  Teori:

  • Högskoleexamen i ekonomi eller enstaka kurser om minst 120 högskolepoäng
  • Minst 2 år YH-utbildning motsvarande minst 400 YH-poäng inklusive LIA
  • Srf konsulternas distansutbildning
  • 8-års yrkeserfarenhet inom redovisning/revision

  Antagningskrav för att bli auktoriserad redovisningskonsult via FAR

  Tillhör du organisationen FAR ska du uppfylla följande antagningskrav för att få göra examensprovet som sedan kan göra dig till auktoriserad redovisningskonsult om du klarar provet. Dessa krav liknar SRF-kraven till stor del men med vissa undantag.

  Du måste:

  • uppfylla kraven (något av nedanstående utbildningskrav)
  • ansöka om ordinarie medlemskap
  • ha gått en av FAR anordnad Rekokurs
  • få godkänt i FAR:s redovisningskonsultexamen

  Utbildningskrav för FAR-auktorisering

  De utbildningskrav som ställs på dig för att få examineras till en auktoriserad redovisningskonsult via FAR är något av följande, plus praktik i minst 3 år:

  • Du har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult
  • Du har en av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst två år, motsvarande 120 högskolepoäng eller 400 YH-poäng. För att de enstaka kurserna eller YH-utbildningen ska godkännas av FAR ska det i utbildningen ingå företagsekonomi, juridik och skatt. Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult
  • Du har minst sju års erfarenhet från redovisningsområdet. Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och under de tre sista åren ha praktiserat som extern konsult

  Som man kan se här ovan finns det även en liknande regel som 8-årsregeln hos SRF, men här räcker det med 7 års erfarenhet av arbete som redovisningskonsult istället. 

  Hur gör man för att bli auktoriserad redovisningskonsult?

  Är du intresserad av att få ett certifikat som visar att du är bra på ditt jobb och gör det du ska ska du ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult. Men i vilken ände ska man börja? Det krävs både utbildning, yrkeserfarenhet och ibland även specialutbildningar hos respektive branschorganisation.

  1. Till att börja med måste du ha antingen den utbildning som krävs plus minst 3 års yrkeserfarenhet, eller minst 7 eller 8 års praktisk erfarenhet av yrket. Se över vad som gäller för dig hos den aktuella branschorganisationen och byt organisation om det passar dig bättre. 
  1. Hos FAR är ett av kraven att genomgå en utbildning i regelverket REKO, vilket måste genomföras. Hos SRF kan du skriva upp dig på en PUB-utbildning för att bygga på den utbildning och erfarenhet du redan har, om den inte räcker upp till kraven. Utbildningen gör dig berättigad till ansökan om du klarar den. 
  1. När allt är på sin plats vad det gäller grundkraven går du vidare med att skicka in din ansökan för att få göra examensprovet. Den kan se lite olika ut beroende på om du ansöker hos FAR eller SRF men är ungefär likvärdig. Klicka dig vidare till ansökan via organisationens hemsida och fyll i informationen som efterfrågas. 

  Vad tjänar en auktoriserad redovisningskonsult?

  Att bli auktoriserad ger inte bara ett sving för din trovärdighet och seriositet, det ger också mer pengar på lönekontot! En certifierad redovisningskonsult kan tjäna upp till så mycket som 20 000 kr mer i månaden i jämförelse med en konsult som inte är auktoriserad. Ju mer yrkeserfarenhet du har i kombination med detta, desto bättre för dina möjligheter att ta högre betalt av kunderna. Kunden får ett signum på att du vet vad du håller på med och att jobbet kommer bli noggrant utfört enligt reglerna. 

  I Sverige finns det dessutom många aktiva företagare som är i behov av redovisningskonsulter och därför ses det även som ett bra framtidsyrke. Men hur ser då lönenivåerna ut i teorin? Enligt Srf:s hemsida såg nivåerna ut så här den 31 december 2019:

  Redovisningskonsult med 1-3 års erfarenhet – 30 000 – 41 000 kr/mån

  Redovisningskonsult med mer än 3 års erfarenhet – 33 000 – 45 000 kr/mån

  Auktoriserad redovisningskonsult med 3 års erfarenhet – 36 000 – 54 000 kr/mån

  Auktoriserad redovisningskonsult med mer än 3 års erfarenhet – 38 000 – 53 000 kr/mån

  Varför ska jag bli auktoriserad redovisningskonsult?

  Enligt svensk lag kan egentligen vem som helst öppna en redovisningsbyrå och erbjuda sin tjänster till kunder. Man är inte tvungen att vara certifierad på något sätt eller ens ha en utbildning. Men självklart kommer du att få betydligt fler kunder om du är auktoriserad och har fått ett bevis på att du uppfyller de krav som branschorganisationerna ställer. Har du denna verifikation kan du garantera dina kunder att:

  • Du har den kompetens och examen som krävs för ett bra jobb
  • Du kan leverera god kvalité och omfattas av kvalitetsuppföljningar
  • Du alltid är uppdaterad på det senaste eftersom det finns krav på vidareutbildning som auktoriserad redovisningskonsult

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vem som helst kan bli redovisningskonsult, men vem som helst kan inte bli auktoriserad redovisningskonsult. Därför är detta certifikat viktigt om du vill ge ett seriöst intryck gentemot dina kunder eller den redovisningsbyrå du vill arbeta hos. Om du inte uppfyller utbildningskraven för att bli auktoriserad kanske din yrkeserfarenhet är så pass lång och gedigen (7-8 år) att det räcker med en enklare kompletterande webbaserad utbildning via någon av branschorganisationerna FAR eller SRF.  

  Vi kan också i denna artikel konstatera att du kan kräva mer betalt för dina redovisningstjänster om du är auktoriserad. I bästa fall kan du öka på lönekontot med uppåt 20 000 kr mer varje månad om du även har lång erfarenhet bakom dig. 

  Om du uppfyller alla kraven för att ansöka om att bli auktoriserad hos din organisation är det enkelt att ansöka om att få göra examensprovet via deras respektive hemsidor. Där kan du även ansöka om eventuella tilläggsutbildningar som krävs. Klarar du examensprovet får du ditt certifikat.

  Att bli auktoriserad redovisningskonsult är inget du måste bli om du rör dig inom detta yrkesområde. Men det kommer definitivt hjälpa dig att ta ett steg uppåt i karriären samtidigt som du får en stämpel på att du är professionell – vilket känns och ser mycket bra ut för dina kunder som inte behöver oroa sig att de gjort ett dåligt val av konsult. Auktoriseringen är din och dina kunders garanti på att jobbet kommer utföras enligt konstens alla regler. 

  Ofta ställda frågor om Auktoriserad Redovisningskonsult

  Meldingsboble
  Vilka fördelar finns det med att anlita en auktoriserad redovisningskonsult?

  Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult innebär att du får en högkvalitativ och professionell service. Auktoriserade redovisningskonsulter är bundna av etiska regler och följer gällande lagar och förordningar. De är också skyldiga att fortbilda sig och hålla sig uppdaterade om förändringar i branschen.

  Meldingsboble
  Hur kan jag kontrollera att en redovisningskonsult är auktoriserad?

  Du kan kontrollera om en redovisningskonsult är auktoriserad genom att besöka Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) webbplats och söka efter konsultens namn eller företag i deras medlemsregister.

  Meldingsboble
  Är det nödvändigt att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för mitt företag?

  Det är inte ett krav att anlita en auktoriserad redovisningskonsult, men det kan vara en trygghet att veta att konsulten har genomgått en omfattande utbildning och har en hög kompetensnivå. Det kan också vara en fördel vid eventuella revisioner eller kontroller från Skatteverket.

  Meldingsboble
  Hur mycket kostar det att anlita en auktoriserad redovisningskonsult?

  Kostnaden för att anlita en auktoriserad redovisningskonsult varierar beroende på tjänsternas omfattning, konsultens erfarenhet och företagets storlek. Det är viktigt att be om offert och jämföra priser från olika auktoriserade redovisningskonsulter för att hitta den bästa lösningen för ditt företag.