Skatt när ett aktiebolag investerar i kryptovalutor

bilde
Senast uppdaterad: 4 september 2023

  Allt fler intresserar sig för marknaden med kryptovalutor och många privatpersoner investerar pengar i krypto. Men, även företag kan investera i kryptovalutor för att förhoppningsvis kunna öka kapitalet. I princip fungerar det på exakt samma sätt som när en privatperson köper krypto. I den här guiden går vi igenom hur ett företag kan köpa krypto och vilka skatteregler som gäller.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Hur kan ett företag investera i krypto?

  Att investera företagets pengar i krypto går att göra på flera sätt. De allra vanligaste sätten är att man antingen köper certifikat, att man spekulerar i valutan, att man gör investeringar eller att man avsätter pengar för mining – det vill säga processen med att ta fram en kryptovaluta. 

  Ett företag kan investera i krypto på samma platser som en privatperson, det vill säga via handelsplattformar eller genom att göra affärer direkt med en försäljare eller företag. Något värt att tänka på innan företaget väljer var inköpen ska göras är att kontrollera vilka avgifter köp och sälj är förknippade med, samt om man debiteras en eventuell månadsavgift. Detta eftersom det finns handelsplattformar som debiterar företagskunder relativt höga priser. 

  En annan sak att titta på är vilka belopp som är tillåtna att handla för som företagskund. Även här skiljer sig reglerna åt mellan olika plattformar. Som regel är de minsta beloppen som tillåts för köp något högre för företagskunder än för privatpersoner, men det finns också aktörer som inte gör någon skillnad på kundgrupperna. 

  Så går mining till

  Mining innebär att en dator hittar lösningar på flera olika avancerade logiska problem. För att syssla med mining behöver man installera en programvara i datorn som har till uppgift att utöva mining enligt kryptovalutornas formler. Ett sätt för företag att investera i krypto är att låna ut sina datorer för att hantera transaktioner mellan användare i ett P2P-nätverk. Investeringen blir härmed att företaget som lånar ut sina datorer får en del av transaktionsavgifterna som uppkommer i samband med miningen. 

  Att tänka på när du investerar företagets pengar i krypto

  Eftersom kryptovalutor inte är kopplade till ett finansiellt institut finns det många investeringsmöjligheter. För ett företag kan det vara en bra idé att investera i krypto om man vill att företagets sparkapital ska vara fritt från omvärlden. Något som är viktigt att tänka på innan företaget köper krypto är att, som med alla andra typer av investeringar, riskerna ska spridas. Krypto är också en investering med stora rörelser och hög volatilitet, varför det är ännu viktigare att sprida ut riskerna med sparandet. 

  Skatteregler vid investering av krypto

  Vilka skatteregler som gäller när företaget investerar pengar i krypto beror på var köpet görs och vilket slags konto investeringarna placeras på. Det enklaste sättet för ett litet eller medelstort företag att komma igång med krypto är att göra investeringarna via en plattform. Det finns bland annat en som heter Coinbase som är omtyckt. Ibland går det också att köpa certifikat i Bitcoin via företagets bank. 

  Köper man Bitcoin eller någon annan kryptovaluta via företagets kapitalförsäkring exempelvis hos en aktör som Avanza eller Nordnet kommer det investerade beloppet att schablonbeskattas. Det innebär att företaget inte betalar skatt på en eventuell vinst vid försäljningen, utan att man istället beskattas enligt de regler som finns för schablonbeskattning. 

  Fördelar med schablonbeskattning

  Fördelarna med att välja schablonbeskattning är att det kräver mindre jobb vad gäller redovisning. Den plattform där du har kapitalförsäkringen och certifikaten kommer per automatik dra av schablonbeskattningen och rapportera in den till Skatteverket. Det gör alltså att det administrativa arbetet med att investera i krypto blir betydligt mycket mindre. I princip allting sker per automatik. 

  Nackdelar med schablonbeskattning

  Det finns situationer när schablonbeskattning är negativt. Det är exempelvis om de investeringar företaget har gjort går med förlust. Schablonbeskattningen beror nämligen inte på värdepapprens utveckling. Företaget kommer beskattas oavsett om värdepappren ökar eller minskar i värde. 

  Vinstskatt vid försäljning

  Ett företag som inte vill schablonbeskattas kan istället välja att köpa värdepappren på ett sätt som gör att de beskattas vid en försäljning. Då betalar företaget skatt på vinsten, förutsatt att investeringarna har ökat i storlek. 

  Fördelarna med att endast betala skatt vid en försäljning är att värdepapperen inte kommer beskattas så länge de ligger på kontot, och inte heller om de säljs med en förlust. På det sättet kan det skattealternativet upplevas som ett tryggare alternativ.

  Nackdelarna är å andra sidan att det här alternativet kräver mer arbete vad gäller deklarationer och redovisning. Vid den här skatteformen är det extra viktigt att alla dokument från växlingsföretag sparas. Spara även all dokumentation som rör transaktioner. Dessa kommer behövas för att bokföringen ska bli korrekt i företaget. 

  Följ med marknadens utveckling

  Priset på kryptovalutor varierar över tid, och det kan ofta vara ganska kraftiga vändningar. I grund och botten styrs priset av:

  • Tillgång
  • Efterfrågan
  • Marknadens förväntan på valutans utveckling

  Det kan vara smart att ett tag innan du investerar företagets pengar i krypto följer med marknaden och läser på valutahandel och skatt kopplade till den. Det är i princip omöjligt att förutspå när det är bra eller dåligt att göra en investering, men ju mer kunskap du har om kryptovalutan du är intresserad av, dess historia och förväntningar inför framtiden desto lättare kommer det också vara att göra köpet vid ett bra tillfälle. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Få hjälp med bokföring och skatteuträkning av kryptoinvesteringar

  Har du, eller ska du, investera pengar i krypto å företagets vägnar kan det hända att det uppkommer en hel del frågor vad gäller redovisning och hur transaktionerna ska föras in i den löpande bokföringen. Om du inte har den kunskap du behöver för att göra det själv så finns det hjälp att få.

  Du kan kontakta oss på redovisningskonsult.se och beskriva vad det är du behöver hjälp med, så matchar vi din förfrågan med redovisningskonsulter som är kunniga inom området och som kan bistå dig med det du och företaget behöver. Det går utmärkt att antingen låta en av konsulterna ta hand om hela redovisningen, att använda dem som rådgivande part eller att överlåta delar av bokföringen åt dem. Vad det än är du och företaget behöver hjälp med så anpassar de erbjudanden du får utifrån det. Att skicka in en förfrågan via hemsidan kostar ingenting och du förbinder dig inte heller till att anlita någon av konsulterna som återkommer med offerter.

  Ofta ställda frågor om kryptovalutor

  Meldingsboble
  Hur redovisas kryptovalutor i ett aktiebolags bokföring?

  Kryptovalutor redovisas som finansiella tillgångar i aktiebolagets bokföring och värderas till verkligt värde. Värdeförändringar på kryptovalutor redovisas i resultaträkningen.

  Meldingsboble
  Vilka skatteregler gäller för aktiebolag som investerar i kryptovalutor?

  För aktiebolag som investerar i kryptovalutor gäller att vinster och förluster på kryptovalutor beskattas som kapitalvinster och kapitalförluster. Eventuella vinster beskattas med 21,4% och förluster är avdragsgilla.

  Meldingsboble
  Vilka risker finns det för aktiebolag som investerar i kryptovalutor?

  Investeringar i kryptovalutor innebär risker, såsom prisvolatilitet, tekniska problem, regleringsförändringar och säkerhetsrisker. Det är viktigt att aktiebolag som investerar i kryptovalutor noggrant överväger dessa risker och har en strategi för att hantera dem.

  Meldingsboble
  Behöver aktiebolag som investerar i kryptovalutor någon särskild tillstånd eller registrering?

  Aktiebolag som bedriver verksamhet kopplad till kryptovalutor, exempelvis som handelsplattform, behöver registrera sig hos Finansinspektionen. Om aktiebolaget enbart investerar i kryptovalutor som en del av sin verksamhet eller som en finansiell placering krävs dock ingen särskild tillstånd eller registrering.