7 tips för att hitta rätt revisor till ditt företag

Revisor
Senast uppdaterad:  08. juli, 2022

Att hitta rätt revisor är ovärderligt för ett företag. En revisor som passar perfekt kommer nämligen ge väldigt gynnsamma förutsättningar för företaget att expandera, utvecklas och få en bättre ekonomi. Därför är det också viktigt att lägga ner tid på att faktiskt hitta en bra revisor. Vi kommer ge några handfasta tips på hur ni som har ett företag kan gå tillväga och vad ni ska tänka på när en revisor ska anlitas. Med hjälp av våra tips hoppas vi att ni snabbt hittar en revisor som kommer verka för att ni ska kunna nå era mål.

1. Auktoriserad eller inte auktoriserad revisor?

Det finns lagstadgade krav som gör gällande att vissa företag måste ha en auktoriserad revisor. Det gäller främst sådana bolag som räknas som större. Ett större bolag är ett som under två, på varandra följande räkenskapsår, lever upp till minst två av följande kriterier:

  • Mer än tre anställda i medeltal
  • Balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor
  • Nettoomsättning på över tre miljoner kronor

Mer information om vilka företag som måste ha en auktoriserad revisor finns att hitta hos Bolagsverket. För att sammanfatta det hela så behöver alltså inte alla företag ha en auktoriserad revisor, men vissa företag är tvungna att ha det. Företag som enligt lagen är tvungna att ha en auktoriserad revisor ska skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. 

Om du har ett företag som enligt lagen inte behöver en revisor men ändå vill ha det kan du alltså välja att anlita en revisor som inte är godkänd av Revisorsinspektionen. Om du väljer att göra det behöver du ändå ha i åtanke att om det är så att ditt företag snart lever upp till de kriterierna som bestämmer att företaget ska ha en auktoriserad revisor, så kan det vara bäst att välja en auktoriserad redan från första början. Detta eftersom man får ut allra mest av revisorns arbete om denne jobbar med företaget under en längre period. En auktoriserad revisor har dessutom ett “betyg” på sin kompetens och kunskap. Det är en trygghet för företaget.

2. Välja en revisor lokalt eller på distans

Eftersom en stor del av information kan överlämnas helt digitalt i dag finns det egentligen inte något krav på att en revisor ska befinna sig på samma ort som företaget för att kunna göra ett bra arbete. Det kan finnas fördelar med att välja en revisor som arbetar på distans eftersom det då är möjligt att hitta en kandidat som har spetskompetens inom just det område som företaget är verksamt. 

Det man däremot måste tänka på är att det ofta är bra att kunna träffa revisorn på plats när det närmar sig årsredovisningen. Många företagare tycker också att det känns tryggare att välja en revisor som finns på samma ort. Det finns inget enkelt svar på vad som är det bästa valet, utan alla företagare måste utgå från sina egna önskemål och preferenser. Vill ni ha nära till revisorn fysiskt så att ni snabbt kan ordna möten på plats ska ni välja en som finns på samma ort. Om det inte känns viktigt för er och ni inte har något emot att ha möten över internet kan ni istället välja att leta efter en revisor som arbetar på distans. Det gäller oberoende av om ni väljer en revisionsbyrå eller en enskild revisor. 

3. Uppdragets tidslängd – tänk så här

När ni ska välja en ny revisor till företaget behöver ni tänka på hur länge ni önskar kunna samarbeta med den personen eller byrån. Det är ofta allra bäst att välja en revisor som gärna arbetar med företaget under flera års tid, eftersom det kommer ge revisionen ett större värde. För en revisor är det nämligen viktigt att känna till företagets verksamhet och unika förutsättningar för att kunna verka rådgivande och komma med förbättringsförslag. Ju längre en revisor arbetar för samma företag, desto bättre brukar samarbetet bli. 

Man får inte ha samma revisor hur länge som helst, men det går utmärkt att använda sig av samma revisor ett par år. Det här är någonting ni ska ha i åtanke när ni bestämmer vilken revisor ni ska anlita. Önskar ni att revisionen inte bara ska resultera i en revisionsberättelse utan också kunna optimera företagets ekonomiska hantering genom konkreta tips är det bättre att välja någon som vill ha ett uppdrag som pågår en längre tidsperiod än bara under ett räkenskapsår.

4. Välj en revisor med rätt erfarenhet

Det här är en punkt som går hand i hand med det vi tidigare varit inne på om att en revisor faktiskt kan hjälpa företaget att nå sina mål och att utvecklas. Som företagare ska man aldrig underskatta det värde en revisor kan innebära för verksamheten. För att skapa så gynnsamma förutsättningar för det som möjligt behöver man fundera på om det kanske är bra att välja en revisor som faktiskt känner till branschen man är verksam inom. Det är självklart inte ett krav att revisorn ska vara van med att arbeta på uppdrag av liknande företag, men i vissa fall kan det vara en stor fördel för alla inblandade parter.

En revisor som har erfarenhet av företag i liknande branscher kommer snabbare kunna se eventuella problem eller fallgropar som finns i den ekonomiska förvaltningen. En revisor som kan området kommer också snabbare kunna se förbättringsmöjligheter och hjälpa er som driver ett företag att faktiskt göra sådana förändringar som är värdeökande. Om ni tror att ert företag kommer må bäst av att ha en revisor som känner till branschen ni verkar inom kan ni också kontakta företag som är verksamma inom samma område för att fråga om de har tips på revisorer som är bra. Det går också att skicka ut förfrågningar till flera revisionsbyråer eller revisorer för att försöka kartlägga vilka alternativ det finns att välja mellan. 

5. Personval vs byråval

När ni ska välja revisor behöver ni avgöra om ni vill göra ett så kallat personval eller ett byråval. Går ni på personval innebär det att ni väljer ut en enskild revisor som ni vill ska ha uppdraget. Vid byråval väljer man istället en revisionsbyrå som ska ta sig an uppdraget. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Vi ska presentera några av dem för att det ska vara lättare för er att välja rätt. Välj det alternativ som känns bekvämast och bäst för företaget i fråga. 

För- och nackdelar med personval

Att göra ett personval när man väljer revisor har den stora fördelen att man verkligen kan välja en person som har de kunskaper och den erfarenhet som man vill ha. Samarbetet med revisorn blir ofta väldigt nära och tätt när man gör ett personval, vilket kan vara fördelaktigt eftersom man vet vem man ska vända sig till om man har frågor. Man kan också vara säker på att revisorn verkligen vet vilka förutsättningar företaget har. 

En nackdel med att gå på personval är om revisorn exempelvis blir sjuk eller ska ha semester. Då har företaget inte någon person att kontakta om det skulle behövas, utan man är tvungen att vänta på att revisorn är tillbaka i tjänst. 

För- och nackdelar med byråval

Det som är för- och nackdelar med att göra ett byråval kan man i princip säga att är raka motsatsen till det som gäller när man gör ett personval. Om man gör ett byråval kommer man veta att det alltid finns någon att kontakta om det behövs. Är den huvudsakliga revisorn inte i tjänst finns istället någon annan som tar över dennes arbetsuppgifter. 

Nackdelen med ett byråval kan vara att revisorerna som arbetar för företaget inte får samma inblick i verksamheten, och därmed kanske får svårare att ge anpassade råd gällande åtgärder som skulle vara bra att vidta. Det behöver inte vara så, men det kan hända att det blir lite mindre personligt eftersom flera personer är inblandade i arbetet. 

6. Jämför offerter från flera revisorer

Många företagare gör misstaget att endast se revision som en onödig kostnad som bara belastar företagets ekonomi. Av erfarenhet vet vi att det är helt fel sätt att se på saken. En välgjord revision kommer vara ett verktyg för företaget att lyckas med att nå sina mål. Med det sagt ska man naturligtvis sträva efter att hitta den perfekta revisorn till det allra bästa priset. Det kan man göra på flera sätt. 

Det allra smartaste är att ta in offerter från flera revisorer eller revisionsbyråer för att på det sättet kunna få en insikt i vad tjänsterna kostar. Vårt tips är att inte bara stirra sig blind på priset utan att också väga in vad som ingår i uppdraget och vad företaget kommer få ut av att välja en särskild revisor. Eftersom en offertförfrågan inte är bindande på något sätt är det här ett enkelt knep för att ett företag ska få flera valmöjligheter när det gäller att hitta rätt revisor till rätt pris. 

7. Gå på rekommendationer och omdömen

Ett av de allra bästa tipsen vi kan ge till företag som ska välja revisorer är att gå på rekommendationer och omdömen från andra företag. Alla företag vill ju ha en bra revisor som faktiskt hjälper bolaget att utveckla verksamheten, och därför ska man inte underskatta rekommendationer. 

Rekommendationer kan man antingen få genom att diskutera med andra företagare man känner, eller genom att läsa recensioner och omdömen på internet. Utöver det här är det också viktigt att det ska kännas bra i kommunikationen med den revisor man funderar på att anlita. Man ska inte underskatta magkänslan. Säger den att samarbetet kommer bli bra så kommer det antagligen bli det. Säger magkänslan istället att det inte känns helt rätt så är det också något man ska lyssna till och ta på allvar. 

Lycka till i valet av revisor!

Vi på redovisningskonsult.se hoppas att våra tips hjälper er att komma framåt i valet av revisor. När ni hittar en kandidat eller en revisionsbyrå som känns bra på alla plan, då är det också den ni ska välja. Behöver ni även hjälp med redovisningen kan ni via vår sajt få erbjudanden från flera redovisningskonsulter som kan underlätta er dagliga verksamhet. Det kostar ingenting att använda vår tjänst, utan vi arbetar för att företag och personer med rätt ekonomikompetens ska ha en möjlighet att komma i kontakt med varandra.